02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Bồi dưỡng ngắn hạn

DANH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO-BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI

 

 1. Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
 2. Nghiệp vụ Buồng
 3. Nghiệp vụ Lễ tân
 4. Nghiệp vụ Bàn – Bar
 5. Quản trị Khách sạn
 6. Nghiệp vụ Kế toán Máy
 7. Nghiệp vụ Kinh doanh Xăng dầu
 8. Nghiệp vụ Kinh doanh Gas
 9. Thực hành Kế toán Doanh nghiệp
 10. Phân tích và Đầu tư Chứng khoán
 11. Báo cáo Quyết toán Thuế
 12. Kế toán trưởng doanh nghiệp/Kế toán trưởng ĐVKT nhà nước
 13. Nghiệp vụ Khai hải quan
 14. Cán bộ cửa hàng trưởng xăng dầu
 15. Ngoại ngữ Anh Văn và Tin học trình độ A, B
 16. Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu
 17. Nghiệp vụ Kinh doanh Xăng dầu (theo nghị định 55)
 18. Bảo vệ môi trường Trong kinh doanh xăng dầu (theo nghị định 83)
 19. Nghiệp vụ quản lý chợ
 20. Bồi dưỡng bán hàng xăng dầu
 21. Bồi dưỡng bán hàng Siêu Thị
 22. Thi nâng bậc công nhân xăng dầu
 23. Kỹ thuật phục vụ KS-NH
 24. Nghiệp vụ phục vụ KS-NH
 25. Nhân viên mua bán hàng ngành thương mại
 26. Nghiệp vụ kinh doanh XNK
 27. Kỹ thuật phục vụ bàn trong nhà hàng

 

Hỗ trợ trực tuyến
02363 759 580
Nhắn tin qua Facebook Zalo:02363759580 SMS:02363759580