02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Đại học liên thông

Chương trình đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2016

Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm

Địa điểm học: Trường Cao đẳng Thương mại – 45 Dũng Sĩ Thanh Khê, Đà Nẵng

Ngành đào tạo: (1) Kế toán; Quản trị kinh doanh; (3) Tài chính Ngân hàng; (4) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; (5) Kinh doanh quốc tế

Đối tượng tuyển sinh: sinh viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp cùng với ngành đào tạo ở bậc đại học

Môn thi:

– Ngành Kế toán: Toán học; Nguyên lý kế toán; Kế toán tài chính

– Ngành Quản trị kinh doanh: Toán học; Quản trị học; Quản trị dự án

– Ngành Tài chính Ngân hàng: Toán học; Nhập môn tài chính tiền tệ; Quản trị ngân hàng thương mại

– Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Toán học; Tổng quan du lịch; Hướng dẫn du lịch

– Kinh doanh quốc tế: Toán học; Kinh tế quốc tế 1; Kinh doanh quốc tế

Nơi cấp bằng tốt nghiệp: Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) cấp bằng Danh hiệu cử nhân

Hỗ trợ trực tuyến
02363 759 580
Nhắn tin qua Facebook Zalo:02363759580 SMS:02363759580