Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Thương mại thông báo kết quả xét tuyển bậc cao đẳng chính quy, đợt 2, năm 2019 như sau:

  1. Điểm trúng tuyển: điểm trúng tuyển vào tất cả các ngành tuyển sinh năm 2019 là 10,0 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực).
  2. Thời gian nhập học: bắt đầu từ 07g30 ngày 16-17/8/2019
  3. Hồ sơ nhập học: Click xem
  4. Kết quả xét tuyển
  • Thí sinh tìm kiếm tên trong ô “Tra cứu”
  • Những thí sinh chưa nhận được giấy báo vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo – 02363 759 580 – 0901 645 245 | Fanpage Trường Cao đẳng Thương mại
TT Họ và Tên Ngày sinh Tổng điểm Kết quả xét Ngành trúng tuyển
1 Hoàng Hửu An 03-03-1999 20 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
2 Nguyễn Thị Vi An 01-05-2001 18.32 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
3 Trần Nhật An 30-04-2001 21.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
4 Trần Thị Bích An 15-02-2000 20.55 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
5 Bùi Quỳnh Anh 07-08-2001 18.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
6 Dương Thị Quỳnh Anh 01-10-2001 23.7 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
7 Đoàn Ngọc Anh 05-10-2001 21.05 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
8 Hà Minh Anh 24-12-2001 23.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
9 Hoàng Thị Mai Anh 24-11-2001 21.75 Trúng tuyển Marketing thương mại
10 Kim Thị Quỳnh Anh 15-09-2001 22.05 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
11 Lê Đỗ Ngọc Anh 14-04-2001 22.3 Trúng tuyển Marketing thương mại
12 Lê Hoàng Anh 01-03-1998 23.4 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
13 Lê Hoàng Anh 17-12-2001 18.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
14 Lê Tuấn Anh 05-07-2001 15.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
15 Lê Thị Kiều Anh 06-03-2001 19.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
16 Nguyễn Hoài Anh 21-01-2001 19.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
17 Nguyễn Lê Lan Anh 24-02-2001 20.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
18 Nguyễn Thị Lan Anh 07-02-2001 23.25 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
19 Phạm Thị Quỳnh Anh 01-01-2001 21.45 Trúng tuyển Marketing thương mại
20 Phan Thị Hoàng Anh 23-11-2001 18 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
21 Phan Thị Hoàng Anh 28-04-2001 14.3 Trúng tuyển Marketing du lịch
22 Phan Thị Kim Anh 30-09-2001 24.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
23 Trần Đặng Trâm Anh 21-01-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
24 Trần Thị Quế Anh 28-10-2001 19.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
25 Trần Võ Phương Anh 05-07-2001 19.6 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
26 Võ Đức Anh 25-01-1998 17.65 Trúng tuyển Marketing du lịch
27 ĐoàN NgọC ÁNh 24-08-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
28 Đỗ Thị Ánh 07-07-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
29 Lê Thị Bảo Ánh 08-07-2001 12.77 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
30 Lê Thị Ngọc Ánh 25-10-2000 20.7 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
31 Lê Thị Trâm Ánh 18-06-2001 22.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
32 Nguyễn Thị Hồng Ánh 04-02-2001 22.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
33 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 27-06-2001 18.85 Trúng tuyển Marketing thương mại
34 Nguyễn Viết Ánh 14-06-2001 16.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
35 Phạm Thị Ánh 15-10-2001 23.4 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
36 Trần Thị Ngọc Ánh 30-11-2001 23.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
37 Nguyễn Thị Bảo Ân 28-03-2001 19.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
38 Trương Nguyễn Hoài Ân 14-12-2001 26.85 Trúng tuyển Marketing thương mại
39 Đỗ Hữu Bảo 12-07-2001 20.25 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
40 Hầu Trần Quốc Bảo 13-09-2001 20.65 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
41 Phan Quốc Bảo 01-05-2001 18.6 Trúng tuyển Marketing thương mại
42 Võ Ngọc Bảo 25-12-2001 23.55 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
43 Nguyễn Đăng Đài Băng 26-03-2001 23.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
44 Phạm Thị Diệu Bân 08-03-2001 19.2 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
45 Trần Thị Bé 08-11-2001 21.75 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
46 Nguyễn Thị Bê 04-08-2001 22.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
47 Hồ Thị Bích 29-06-2001 25.25 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
48 Võ Thị Thảo Bích 29-05-2001 14.95 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
49 Bùi Thị Bình 10-01-2001 17.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
50 Đào Thị An Bình 07-05-2001 9.6 Không trúng tuyển
51 Lê Thị Bình 24-07-2001 15.45 Trúng tuyển Marketing thương mại
52 Phan Thị Bình 28-11-2001 19.6 Trúng tuyển Marketing thương mại
53 Trần Thị Bình 15-08-2001 19.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
54 Phan Văn Bôn 18-02-2000 10.5 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
55 Nguyễn Thị Tường Bông 28-06-2001 20.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
56 Trần Thị Buôn 02-01-1999 20.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
57 Thân Quốc Cảm 27-11-2001 20.5 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
58 Trần Thị Cẩm 05-09-2001 24.8 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
59 Trần Thế Công 02-01-2001 22.3 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
60 Trương Thị Kim Cúc 17-12-2001 21.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
61 Lê Hồng Cư 05-11-2001 19.9 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
62 Đặng Hữu Cường 01-08-2001 9.2 Không trúng tuyển
63 Trần Khương Cường 28-06-2001 17.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
64 Trần Thị Châm 02-12-2001 20.7 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
65 Bùi Thị Minh Châu 22-06-2001 22.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
66 Đoàn Phan Minh Châu 28-05-2001 12.05 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
67 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 13-11-2001 17.35 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
68 Phạm Thị Ngọc Châu 19-05-2001 27.05 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
69 Phan Văn Châu 12-07-2001 20.65 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
70 Thái Minh Châu 02-08-2001 22 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
71 Trần Hải Châu 23-01-2001 18.1 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
72 Dương Thị Thúy Chi 19-11-2000 9.3 Không trúng tuyển
73 Lê Thị Chi 10-09-2001 17.7 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
74 Lê Thị Kim Chi 01-01-2001 23.3 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
75 Nguyễn Thị Kim Chi 16-05-2001 21.55 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
76 Nguyễn Thị Kim Chi 21-09-2001 22.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
77 Trân Thi Linh Chi 19-06-2001 18.35 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
78 Giang Minh Chiến 18-02-2001 20.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
79 Lê Thị Tranh Chiêu 01-07-2001 16.25 Trúng tuyển Marketing thương mại
80 Hoàng Thị Chinh 24-02-2001 20.45 Trúng tuyển Marketing thương mại
81 Trần Thị Phước Chính 03-10-2001 23.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
82 Ca Văn Chu 01-11-2001 9.7 Không trúng tuyển
83 Nguyễn Thị Chung 16-06-2001 10.92 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
84 Thịnh Thị Chung 04-07-2001 16.9 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
85 Phạm Đắc Chương 29-05-2000 18.2 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
86 Trần Văn Chương 10-08-2001 19.2 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
87 Trần Ngọc Diểm 10-07-2001 17.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
88 Bùi Thị Hồng Diễm 06-12-2001 12.5 Trúng tuyển Marketing du lịch
89 Bùi Vũ Bích Diễm 23-08-2001 18.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
90 Châu Thị Quỳnh Diễm 09-05-2001 20.65 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
91 Đinh Thị Diễm 10-10-2001 9 Không trúng tuyển
92 Huỳnh Thị Hồng Diễm 30-03-2001 22.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
93 Huỳnh Thị Thu Diễm 03-07-2001 22.35 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
94 Nguyễn Thị Kiều Diễm 24-08-2001 20.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
95 Phạm Thị Ngọc Diễm 24-12-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
96 Võ Thị Lệ Diễm 22-06-2001 16.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
97 Nguyễn Ngọc Diệp 15-06-2001 20.05 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
98 Đặng Thị Huyền Diệu 10-09-2001 9 Không trúng tuyển
99 Nguyễn Thị Minh Diệu 04-03-2001 21.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
100 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 26-03-2001 19.25 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
101 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 16-09-2001 24.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
102 Trương Thị Hoàng Diệu 29-09-2001 10.22 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
103 Dương Thị Thùy Dung 05-05-2001 20.4 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
104 Lê Thị Thanh Dung 10-03-2001 21.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
105 Lê Thị Thuỳ Dung 07-08-2001 24.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
106 Lê Thị Thùy Dung 28-02-2001 22.5 Trúng tuyển Marketing du lịch
107 Lý Thị Ngọc Dung 29-09-2001 19.9 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
108 Nguyễn Thị Dung 14-01-2001 18.05 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
109 Nguyễn Thị Ngọc Dung 11-08-2001 17.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
110 Nguyễn Thuỳ Dung 12-11-2001 24.05 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
111 Phạm Thị Thùy Dung 04-04-2001 14.55 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
112 Phan Thị Phương Dung 17-03-2001 16.2 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
113 Trần Thị Mỹ Dung 09-08-2000 22.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
114 Ma Quang Dũng 07-10-2001 15.25 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
115 Trần Minh Dũng 05-11-2001 20.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
116 Võ Thanh Dũng 03-03-2001 19.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
117 Đoàn Quang Duy 03-08-2001 15.25 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
118 Nguyễn Khánh Duy 24-03-2001 22.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
119 PhạM KháNh Duy 27-12-2000 21 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
120 Dư Mỹ Duyên 18-05-2001 9.75 Không trúng tuyển
121 Đinh Lý Mỹ Duyên 11-05-2000 20.55 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
122 Đoàn Thị Mỹ Duyên 25-05-2000 9.5 Không trúng tuyển
123 Lâm Thị Duyên 09-07-2000 15.25 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
124 Lê Thị Duyên 25-10-2001 19.07 Trúng tuyển Marketing du lịch
125 Lê Thị Ngọc Duyên 02-09-2001 22.9 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
126 Nguyễn Thị Bích Duyên 14-03-2001 21.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
127 Nguyễn Thị Kiều Duyên 25-10-2001 24.95 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
128 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 02-08-2001 23.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
129 Trần Phạm Phước Duyên 21-08-2001 24.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
130 Phan Văn Dự 17-09-1998 15.95 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
131 Lê Khắc Kỳ Dương 09-12-2001 15.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
132 Mai Thị Thùy Dương 12-03-2001 23.9 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
133 Phạm Quang Dương 05-04-2001 18.17 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
134 Triệu Thùy Dương 13-12-2001 17.6 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
135 Lê Thị Trang Đài 30-09-2001 20.28 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
136 Bùi Nguyễn Tâm Đan 08-02-2001 22.7 Trúng tuyển Marketing du lịch
137 Lê Thị Anh Đào 19-10-2001 17.6 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
138 Nguyễn Thị Đào 19-01-2001 20.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
139 Nguyễn Thị Đào 02-09-2001 21.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
140 Nguyễn Thị Anh Đào 26-04-2001 17.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
141 Nguyễn Thị Phương Đào 16-06-2001 23.8 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
142 Trần Thị Đào 13-09-2001 21.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
143 Ngô Công Đạo 26-03-2001 18.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
144 Nguyễn Thành Đạt 25-03-2001 19.55 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
145 Nguyễn Thành Đạt 11-09-2001 21.75 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
146 Nguyễn Thành Đạt 18-05-2001 20.45 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
147 Trần Khương Đạt 29-03-2001 21.15 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
148 Trương Thành Đạt 08-11-1998 15.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
149 Bùi Thị Điệp 03-12-2001 21.65 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
150 Lê Thị Hồng Điệp 21-02-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
151 Nguyễn Thị Hồng Điệp 13-10-2001 22.85 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
152 Đặng Văn Đông 28-08-2001 15.55 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
153 Nguyễn Thị Thu Đông 16-03-2001 14.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
154 Nguyễn Công Đức 25-05-2000 20 Trúng tuyển Marketing thương mại
155 Nguyễn Vũ Đức 10-04-2001 14.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
156 Phan Văn Đức 24-03-2001 19.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
157 Trần Kim Đức 26-01-2001 20.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
158 TrầN Thanh ĐứC 11-01-2001 19.85 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
159 Lê Thị Gẫm 31-07-2001 21.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
160 Đặng Trần Hoài Giang 20-07-2001 20.2 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
161 Lê Nguyễn Hương Giang 03-05-2001 16.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
162 Ngô Thị Ngọc Giang 10-01-1998 20.85 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
163 Nguyễn Đoàn Cẩm Giang 02-10-2001 15.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
164 Nguyễn Huỳnh Trà Giang 05-09-2001 18.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
165 Nguyễn Thị Giang 20-08-2001 26.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
166 Nguyễn Thị Cẩm Giang 08-05-2001 22.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
167 Nguyễn Thị Hương Giang 19-10-1998 20.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
168 Nguyễn Thị Hương Giang 26-04-2000 21.6 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
169 Nguyễn Thị Nam Giang 01-01-1997 22.7 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
170 Nguyễn Thị Thanh Giang 23-12-2001 18 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
171 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 20-10-2001 22.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
172 Nguyễn Phạm Thị Ánh Giàu 01-01-2000 19.85 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
173 Vy Nguyen Mai Ha 01-07-2001 14.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
174 Bùi Thu Hà 22-10-2001 21.8 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
175 Hồ Thị Thu Hà 28-04-2001 21.95 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
176 La Thị Hà 04-12-2001 21.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
177 Lê Hải Hà 13-10-2001 19.4 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
178 Lê Thị Thu Hà 30-03-1998 20.1 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
179 Nguyễn Phương Hà 08-05-2001 21.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
180 Nguyễn Thị Hải Hà 01-01-2001 19.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
181 Nguyễn Thị Hải Hà 05-09-2001 12.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
182 Nguyễn Thị Thái Hà 30-08-2001 16.6 Trúng tuyển Marketing thương mại
183 Nguyễn Thu Hà 11-10-2001 19.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
184 Nguyễn Thu Hà 16-08-2001 24.35 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
185 Phạm Ngọc Hà 27-11-2001 18.15 Trúng tuyển Marketing du lịch
186 Phan Thị Nguyệt Hà 03-05-2000 23 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
187 Tiêu Kim Hà 10-03-1996 19 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
188 Trần Thu Hà 22-10-2001 24.25 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
189 Nguyễn Lê Nhật Hạ 04-05-2001 20.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
190 Nguyễn Thị Hạ 11-10-2001 23.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
191 Trần Thị Bích Hạ 17-08-2001 19 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
192 Võ Thị Mỹ Hạ 05-11-2001 13.7 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
193 Lê Thị Thu Hải 11-11-2001 19.5 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
194 Ngô Đình Hải 25-02-2001 12.17 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
195 Nguyễn Thị Hải 08-10-2001 19.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
196 TrầN HảI 09-01-2001 24.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
197 Nghiêm Thị Hồng Hạnh 07-07-2001 24.15 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
198 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 09-09-2001 17.77 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
199 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 03-02-2001 22.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
200 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 26-09-2001 22.25 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
201 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 08-03-2001 14.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
202 Phan Thị Mỹ Hạnh 07-08-2000 20.05 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
203 Võ Thị Mỹ Hạnh 24-08-2000 21 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
204 Nguyễn Đức Hào 08-02-2001 19.8 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
205 Nguyễn Văn Nhật Hào 25-06-2001 13.8 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
206 Lê Thị Thanh Hằng 20-11-2001 20.25 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
207 Lê Thị Thúy Hằng 27-04-2001 17 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
208 Lương Thúy Hằng 20-07-2001 17.3 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
209 Ngô Thị Mỹ Hằng 02-09-2001 21.65 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
210 Nguyễn Thị Lệ Hằng 21-11-2001 13.7 Trúng tuyển Marketing thương mại
211 Nguyễn Thị Thanh Hằng 13-05-2001 20.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
212 Phạm Thị Hằng 24-10-2001 24.8 Trúng tuyển Marketing du lịch
213 Phạm Thị Thanh Hằng 26-07-2001 22.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
214 Phạm Thị Thuý Hằng 19-08-2001 19.6 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
215 Phùng Thị Mỹ Hằng 28-01-2001 20.85 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
216 Trần Thị Bích Hằng 04-04-2001 20.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
217 Trần Thị Thanh Hằng 06-09-2001 19.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
218 Trần Thị Thúy Hằng 11-08-2001 20.85 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
219 Nguyễn Thị Cẩm Hân 14-08-2001 22.85 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
220 Võ Huỳnh Hân 20-11-2001 18.7 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
221 Nguyễn Văn Trung Hậu 29-03-1999 13.05 Trúng tuyển Marketing thương mại
222 Võ Thị Hậu 01-04-2001 19.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
223 Đỗ Thị Hết 19-04-2001 12.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
224 Đặng Thị Thúy Hiền 18-08-2001 22.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
225 Đinh Thị Thu Hiền 26-07-2001 17.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
226 Đỗ Thị Thu Hiền 13-01-2001 22.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
227 Lê Hiếu Hiền 13-07-2001 22.8 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
228 Nguyễn Thị Thu Hiền 17-12-2001 20.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
229 Nguyễn Lê Thu Hiền 20-05-2001 11.55 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
230 Nguyễn Thị Hiền 05-11-1999 20.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
231 Nguyễn Thị Bảo Hiền 02-06-2001 19.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
232 Nguyễn Thị Diệu Hiền 10-01-2001 21.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
233 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 03-10-2001 19.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
234 Nguyễn Thị Thảo Hiền 01-01-2001 22.4 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
235 Nguyễn Thị Thu Hiền 05-03-2001 21.85 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
236 Nguyễn Thị Thu Hiền 05-10-2000 15.45 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
237 Nguyễn Thị Thu Hiền 04-09-2001 20.95 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
238 Phạm Thị Thu Hiền 17-07-1997 23.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
239 Phạm Thị Thu Hiền 30-05-2001 21.9 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
240 Phạm Thị Xuân Hiền 12-05-2001 20 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
241 Trần Thị Thu Hiền 11-11-2001 19.55 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
242 Trần Thu Hiền 25-09-2001 22.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
243 Võ Thị Thu Hiền 16-05-2001 22.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
244 Vũ Thị Hiền 04-05-2001 16.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
245 Lê Thị Hồng Hiệp 16-06-2001 23.7 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
246 Nguyễn Thông Hiệp 19-08-2001 17.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
247 Đặng Quốc Hiếu 19-02-2001 11.85 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
248 Đỗ Lê Đình Hiếu 19-03-2000 17.6 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
249 Hà Minh Hiếu 10-06-2001 18.4 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
250 Hồ Gia Hiếu 02-02-2001 21.2 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
251 Lê Văn Hiếu 09-01-2000 20.7 Trúng tuyển Marketing du lịch
252 Nguyễn Lê Trung Hiếu 04-11-2001 19.91 Trúng tuyển Marketing du lịch
253 Trần Thị Hiếu 22-04-2001 24.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
254 Trần Văn Hiếu 08-11-2001 19.2 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
255 Trịnh Quang Hiếu 13-01-2001 18.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
256 Cao Thị Mỹ Hoa 11-04-2001 21.2 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
257 Lê Thị Mỹ Hoa 15-09-2001 17.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
258 Nguyễn Thị Kim Hoa 08-06-2001 18.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
259 Nguyễn Thị Kim Hoa 02-11-2001 18.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
260 Nguyễn Thị Liên Hoa 10-06-2001 14.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
261 Nguyễn Thị Thanh Hoa 04-12-2001 17.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
262 Nguyễn Trần Thanh Hoa 30-01-2001 19.2 Trúng tuyển Marketing thương mại
263 Vũ Thị Thanh Hoa 25-09-2001 21.45 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
264 Ngô Thị Thu Hoài 18-07-2001 14.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
265 Nguyễn Thị Phong Hoài 21-09-2001 19.4 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
266 Phạm Thị Tố Hoài 20-09-2001 22.35 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
267 Tô Thị Thu Hoài 26-05-2001 22.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
268 Võ Thị Hoài 08-05-2001 25 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
269 Lưu Thị Bích Hoàn 02-12-2001 25.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
270 Lê Thị Hoàng 03-03-2001 21.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
271 Lê Văn Hoàng 02-07-2001 19.55 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
272 Nguyễn Văn Hoàng 15-07-2001 18.95 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
273 Khổng Thị Hồng 08-08-2001 24.3 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
274 Lưu Thị Bích Hồng 23-10-2001 24.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
275 Mai Thị Ánh Hồng 23-11-2001 17.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
276 Phạm Thị Ánh Hồng 27-08-2001 18.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
277 Phan Văn Hồng 17-03-2001 17.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
278 Quách Nhật Hồng 22-09-2001 20.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
279 Trần Thị Hồng 25-03-1997 21.4 Trúng tuyển Tài chính doanh nghiệp
280 Trần Thị Thanh Hồng 04-03-2001 26.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
281 Đinh Thị Hợp 20-11-2000 22.35 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
282 Văn Thị Minh Huế 09-08-2000 18.45 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
283 Võ Thị Thang Huế 19-11-2001 17.97 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
284 Nguyễn Thị Huệ 27-07-2001 20.75 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
285 Phạm Thị Kim Huệ 03-06-2000 16.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
286 Trần Thị Như Huệ 25-01-2001 14 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
287 Phùng Văn Hùng 22-07-1996 25.15 Trúng tuyển Marketing thương mại
288 Võ Sỹ Hùng 02-02-2020 19.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
289 Vũ Đức Hùng 26-09-2001 18.57 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
290 Lâm Đức Huy 15-04-2001 20.75 Trúng tuyển Marketing thương mại
291 Lê Bảo Huy 15-10-2001 19.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
292 Nguyễn Hoàng Huy 10-05-2001 16.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
293 Nguyễn Trường Huy 27-10-2001 18.77 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
294 Truong Dinh Anh Huy 01-12-2001 20.2 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
295 Võ Đức Huy 10-01-2001 18.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
296 Lê Thị Cúc Huyên 22-01-2001 18 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
297 Cao Thị Thu Huyền 10-10-2000 19.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
298 Hoàng Ngọc Huyền 10-08-2001 13.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
299 Hồ Thị Huyền 20-10-2001 25 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
300 Lê Thị Huyền 24-05-2001 20.55 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
301 Lê Thị Huyền 07-08-2001 21.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
302 Lê Thị Thu Huyền 18-06-2001 20.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
303 Nguyễn Thị Khánh Huyền 30-04-2001 20.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
304 Nguyễn Thị Lệ Huyền 04-04-2001 25.4 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
305 Phạm Thị Khánh Huyền 26-12-2001 24.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
306 Phạm Thị Mỹ Huyền 26-09-2001 23.9 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
307 Phan Thị Huyền 08-11-2001 21.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
308 Phan Thị Khánh Huyền 13-10-2001 23.65 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
309 Lê Hải Huỳnh 15-09-2001 12.41 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
310 Lê Thị Như Huỳnh 25-02-2001 21.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
311 Hồ Thị Đinh Hương 15-05-2001 23.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
312 Lê Thị Hương 01-01-2001 24.6 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
313 Lê Thị Diệu Hương 26-12-2001 20.1 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
314 Nguyễn Thị Hương 25-11-2001 19.4 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
315 Nguyễn Thị Thu Hương 17-10-2001 16.4 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
316 Nguyễn Thị Xuân Hương 06-01-2001 18.43 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
317 Phạm Thị Lan Hương 01-10-2000 15.4 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
318 Thân Thị Thuỳ Hương 22-05-2001 18.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
319 Trần Thị Lan Hương 10-09-2001 21.15 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
320 Trần Thị Liên Hương 04-10-2001 22.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
321 Trịnh Mai Hương 27-04-2001 19.9 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
322 Võ Thị Lan Hương 16-12-2001 20.25 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
323 Vũ Quỳnh Hương 05-03-2000 22.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
324 Huỳnh Thị Kim Hường 17-08-2001 20.2 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
325 Nguyễn Thị Hường 24-09-2001 12.8 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
326 Nguyễn Thị Thu Hường 17-05-2001 16.9 Trúng tuyển Marketing thương mại
327 Phạm Thị Hường 18-08-2001 27.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
328 Đặng Trung Kiên 16-11-2001 21.85 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
329 Châu Thế Kiệt 20-09-2001 10.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
330 Phạm Anh Kiệt 21-06-2001 13 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
331 Phan Hào Kiệt 06-04-2000 18.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
332 Võ Hồng Kiệt 06-02-2000 18.9 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
333 Bùi Thị Thúy Kiều 10-07-2001 9 Không trúng tuyển
334 Đoàn Thị Thúy Kiều 14-12-2001 9.2 Không trúng tuyển
335 Hoàng Hải Thúy Kiều 04-08-2001 14.25 Trúng tuyển Marketing thương mại
336 Hoàng Thị Thúy Kiều 25-06-2000 22.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
337 Huỳnh Thị Thúy Kiều 15-07-1999 19 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
338 Lê Thị Thuý Kiều 12-04-2000 22.85 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
339 Nguyễn Thị Diễm Kiều 11-09-2001 24.15 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
340 Nguyễn Thị Thúy Kiều 23-05-2001 20.9 Trúng tuyển Marketing thương mại
341 Trần Thị Kiều 04-10-2001 21.9 Trúng tuyển Marketing thương mại
342 Võ Thị Thúy Kiều 06-06-2001 21.2 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
343 Đoàn Thị Kim 16-11-2001 9.5 Không trúng tuyển
344 Lê Thị Mỹ Kim 10-10-2001 22 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
345 Đoàn Quang Khải 19-11-2000 9.6 Không trúng tuyển
346 Lê Quốc Khải 11-05-2001 17.3 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
347 Hồ Duy Khánh 29-07-2001 18.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
348 Lê Vân Khánh 27-07-2000 21.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
349 Nguyễn Đặng Ngọc Khánh 11-03-2001 17.6 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
350 Nguyễn Văn Khâm 24-05-2001 16.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
351 Dương Tịnh Khuê 22-04-2000 9.5 Không trúng tuyển
352 Nguyễn Hoàng Quỳnh Khuyên 20-01-2000 18.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
353 Phạm Thị Ngọc Khuyên 05-05-2001 18.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
354 Nguyễn Thị Lai 02-07-2001 18.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
355 Phạm Thị Hồng Lam 14-02-2001 23.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
356 Võ Ngọc Lãm 10-06-2001 16.9 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
357 Đặng Thị Ngọc Lan 17-11-2001 9.4 Không trúng tuyển
358 Đinh Thi Lan 12-12-2001 9 Không trúng tuyển
359 Đinh Thị Lan 18-12-2000 9.5 Không trúng tuyển
360 Lê Thị Lan 08-07-2001 18.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
361 Lê Thị Hương Lan 16-05-2001 18.4 Trúng tuyển Marketing du lịch
362 Lê Thị Phương Lan 31-08-2001 21.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
363 Nguyễn Lê Ngọc Lan 14-04-2001 20 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
364 Nguyễn Thị Lan 26-02-2001 22.6 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
365 Nguyễn Thị Thu Lan 06-05-2001 20.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
366 Đặng Thị Lanh 30-06-2001 20.1 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
367 Huỳnh Văn Lâm 04-12-2001 23.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
368 Lê Võ Lâm 22-12-2001 19.7 Trúng tuyển Marketing thương mại
369 Trần Thanh Lâm 09-01-2001 20.15 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
370 Nguyễn Thị Mỹ Lê 16-01-2001 17 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
371 Nguyễn Thị Mỹ Lê 24-07-2001 16.25 Trúng tuyển Marketing thương mại
372 Nguyễn Thị Y Lê 01-04-2001 18.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
373 Bùi Thị Lệ 25-04-2001 23.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
374 Đào Thị Lệ 11-05-2001 21.8 Trúng tuyển Marketing du lịch
375 Đào Thị Lệ 11-10-2001 9.6 Không trúng tuyển
376 Đào Thị Mỹ Lệ 13-10-2001 15.65 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
377 Đào Thị Mỹ Lệ 02-10-2001 9.4 Không trúng tuyển
378 Hồ Thị Mỹ Lệ 20-08-2001 18.4 Trúng tuyển Marketing thương mại
379 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 22-11-2001 23.7 Trúng tuyển Marketing thương mại
380 Hồ Thị Diệu Liên 28-04-2001 17.3 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
381 Nguyễn Thị Bích Liễu 04-06-2001 23.15 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
382 Phan Thị Ái Liễu 22-08-2001 15.73 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
383 Cù Thị Khánh Linh 12-01-2001 22.35 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
384 Đàm Thị Mỹ Linh 11-01-2001 21.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
385 Đào Thị Diệu Linh 09-11-2001 19.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
386 Đoàn Nhật Linh 14-10-2001 27.5 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
387 Đỗ Thị Thùy Linh 19-01-2001 22.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
388 Hà Thị Mỹ Linh 10-02-2001 15.95 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
389 Lâm Thị Trần Linh 05-11-2001 25 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
390 Lâm Thoại Linh 01-08-2001 19.55 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
391 Lê HoàNg Linh 02-10-2001 18.55 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
392 Lê Quốc Linh 14-08-1999 20.65 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
393 Lê Thị Linh 14-08-2001 19 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
394 Lê Thị Mỹ Linh 20-01-2001 21.3 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
395 Lê Thị Mỹ Linh 25-06-2001 20.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
396 Lê Thị Mỹ Linh 13-08-2001 19.75 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
397 Ngô Thị Mỹ Linh 24-02-1999 17 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
398 Nguyễn Hoài Linh 10-04-2001 22.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
399 Nguyễn Ngọc Thảo Linh 12-09-2001 17.75 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
400 Nguyễn Thị Linh 19-04-2001 21.1 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
401 NguyễN Thị HoàI Linh 02-04-2001 25.85 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
402 Nguyễn Thị Mai Linh 19-01-2001 24.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
403 Nguyễn Thị Mỹ Linh 29-09-2001 19.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
404 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 21-06-2001 21.3 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
405 Nguyễn Thị Thùy Linh 06-01-2001 26.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
406 Nguyễn Thị Yến Linh 18-11-1998 23.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
407 Nguyễn Trương Khánh Linh 09-11-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
408 Nguyễn Văn Quang Linh 26-01-2000 21.25 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
409 Phạm Thị Linh 12-01-2001 20.2 Trúng tuyển Marketing du lịch
410 Phạm Thị Kiều Linh 03-04-2001 14 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
411 Phạm Thị Thùy Linh 10-08-2001 21.05 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
412 Phạm Thị Thúy Linh 01-01-2001 18.25 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
413 Thái Thì Hoàng Linh 10-02-1999 10.68 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
414 Thân Thị Phương Linh 06-11-2001 20 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
415 Trương Thị Ngọc Linh 27-09-2001 11.3 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
416 Trương Thị Ngọc Linh 19-09-2001 19.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
417 Võ Thị Mỹ Linh 17-04-2001 20.63 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
418 Võ Thị Thu Linh 18-01-2001 16.85 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
419 Nguyễn Thị Kim Loan 18-03-2000 20.2 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
420 Nguyễn Thị Thanh Loan 21-03-2001 19.85 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
421 Nguyễn Vũ Xuân Loan 13-05-2001 24 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
422 Bạch Công Long 27-03-2001 16.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
423 Đặng Văn Long 20-06-2001 22.15 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
424 Lê Hồng Long 03-11-2001 12.3 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
425 Nguyễn Ngọc Thanh Long 16-04-2000 20.1 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
426 Nguyễn Tấn Hoàng Long 01-05-2001 22.35 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
427 Trần Hiếu Long 10-11-2001 20.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
428 Trần Kim Long 16-07-2000 14.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
429 Đoàn Thị Lộc 20-08-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
430 NguyễN Văn LộC 24-05-1996 21.1 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
431 Tôn Thị Mỹ Lộc 28-11-2001 21.7 Trúng tuyển Marketing thương mại
432 Đinh Thị Lụa 01-11-2001 21.3 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
433 Lê Lục 30-05-2001 23.75 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
434 Lê Thúc Lục 03-01-2001 16.45 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
435 Văn Thị Luyến 10-01-2001 22.95 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
436 Lê Thị Lưu 01-03-2001 21 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
437 Phạm Thị Lưu 31-05-2000 21.5 Trúng tuyển Marketing thương mại
438 Võ Thị Ngọc Lựu 14-01-2001 22.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
439 Huỳnh Phạm Phương Ly 13-05-2001 17 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
440 Lưu Thị Hồng Ly 01-06-2001 22.05 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
441 Ngô Thị Mỹ Ly 16-12-2001 12.67 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
442 Nguyễn Thị Hoàng Ly 05-01-1998 23.9 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
443 Nguyễn Thị Ly Ly 03-10-2001 20.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
444 Tiêu Thị Cẩm Ly 10-05-2001 20.9 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
445 Trần Thị Diệu Ly 01-07-2001 21.35 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
446 Trần Thị Khánh Ly 12-12-2001 20.25 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
447 Trương Thị Yến Ly 24-06-2001 23 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
448 Hùynh Lữ Thanh Mai 20-08-2001 18.9 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
449 Nguyễn Thị Mai 04-11-1999 27.15 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
450 Nguyễn Thị Mai 18-06-2001 20.2 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
451 Phan Thị Như Mai 11-01-2001 25.85 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
452 Trần Thị Minh Mẫn 12-07-2001 18.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
453 Trương Thị Hồng Mi 17-02-2001 22.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
454 Nguyễn Đắc Minh 11-12-2001 16.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
455 Nguyễn Phương Ánh Minh 28-05-2001 14.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
456 Phạm Ngọc Hồng Minh 17-12-1999 19.35 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
457 Trương Thị Hồng Minh 07-04-2001 19.35 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
458 La Thị Mộng 17-01-2001 22.35 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
459 Lê Thị Mơ 29-07-2001 22.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
460 Nguyễn Thị Mơ 20-06-1998 21.75 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
461 Nguyễn Thị Mơ 24-04-2001 23.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
462 Phạm Thị Như Mơ 17-06-2001 18.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
463 Trần Hoài Mơ 25-06-2001 22.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
464 Trần Thị Mơn 24-11-2000 19.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
465 Bùi Thị My 04-02-2001 22.85 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
466 Lê Nguyễn Trà My 24-10-2001 20.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
467 Lê Thị My 20-10-2001 22.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
468 Lương Thị Diễm My 02-07-2001 21.55 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
469 Nguyễn Ánh My 06-07-2001 21.85 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
470 Nguyễn Nữ Nhật My 09-01-2001 22.55 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
471 Nguyễn Phạm Trà My 18-10-2001 19.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
472 Nguyễn Thị Lệ My 13-12-2001 20.2 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
473 Nguyễn Thị Trà My 20-02-1999 21.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
474 Nguyễn Thị Trà My 18-07-2001 19.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
475 Tô Thị My 06-06-2001 23.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
476 Thân Lê Hoài My 20-05-2001 13.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
477 Trần Nguyễn Trà My 14-06-2001 20 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
478 Trần Thị Diễm My 10-01-2001 26.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
479 Trương Thị Trà My 10-09-2001 21.75 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
480 Văn Thị Trà My 18-01-2001 22.3 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
481 Nguyễn Chiêu Quốc Mỹ 17-11-2001 16.55 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
482 Trần Thị Mỹ 19-12-2001 22.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
483 Nguyễn Thị Mỹ Na 30-10-2001 20.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
484 Nguyễn Thị Quỳnh Na 07-07-2001 17.3 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
485 Phan Thị Na 10-07-2001 20.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
486 Trần Thị Mỹ Na 25-01-2001 11.05 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
487 Lê Dụng Nam 29-05-2001 17.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
488 Nguyễn Phương Nam 09-01-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
489 Nguyễn Thành Nam 11-12-2001 18.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
490 Phan Văn Nam 22-07-2001 20.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
491 Võ Văn Nam 09-07-2001 19.7 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
492 Đặng Năm 08-06-2001 15.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
493 Nguyễn Thị Thanh Ni 13-08-2001 15.55 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
494 Trần Thị Phương Ni 25-06-2001 23 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
495 Lê Thị Hồng Niên 14-09-2001 16.55 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
496 Đào Thị Nở 03-02-2001 19.9 Trúng tuyển Marketing thương mại
497 Hồ Thị Nữ 08-01-2001 21.25 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
498 Võ Thị Nữ 20-02-2001 24.75 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
499 Lê Thị Non Nước 07-12-2000 22.1 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
500 Huỳnh Thị Nương 31-03-2001 18.05 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
501 Bùi Thị Hoàng Ny 01-06-2000 18.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
502 Nguyễn Thị Bích Ny 06-05-2001 15.25 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
503 Trần Thị Mỹ Ny 25-05-2001 18.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
504 A Lăng Thị Nga 27-07-2001 19.45 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
505 Bùi Thanh Nga 27-06-2001 22.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
506 Cao Thị Thanh Nga 07-05-2001 22.65 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
507 Chế Thị Ánh Nga 20-07-2001 17.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
508 Huỳnh Xuân Nga 20-08-2001 19.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
509 Lê Thị Tố Nga 01-02-2001 22.5 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
510 Ngô Thị Nga 13-06-2001 22.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
511 Nguyễn Thanh Nga 14-11-2001 12.9 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
512 Nguyễn Thị Hồng Nga 25-08-2001 22.1 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
513 Nguyễn Thị Thanh Nga 14-12-2000 19.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
514 Phạm Thị Nga 04-07-2001 16.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
515 Phạm Thị Thuý Nga 30-08-2001 21.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
516 Phan Thị Nga 25-12-2001 20.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
517 Trần Thanh Nga 14-10-2001 21.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
518 Trần Thị Nga 18-04-2001 15.02 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
519 Trần Thị Nga 27-05-2001 20.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
520 Trần Thị Thuý Nga 14-09-2001 21.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
521 Huỳnh Thị Thu Ngà 03-08-2001 23.3 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
522 Nguyễn Ngọc Ngà 30-10-2001 19.8 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
523 Cao Thị Thanh Ngân 06-06-2001 16.73 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
524 Đặng Thị Thanh Ngân 24-10-2001 22 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
525 Đinh Trường Tuyết Ngân 17-12-2001 18.2 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
526 Đoàn Thị Hồng Ngân 19-08-2001 23.8 Trúng tuyển Marketing thương mại
527 Đoàn Thị Thủy Ngân 04-04-2001 18.65 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
528 Đoàn Thị Thủy Ngân 04-04-2001 9 Không trúng tuyển
529 Đỗ Thị Tuyết Ngân 27-02-2001 21.35 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
530 Giang Hiếu Ngân 09-02-2001 9.75 Không trúng tuyển
531 Hồ Thị Thu Ngân 21-08-2001 19.58 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
532 Lê Quỳnh Ngân 22-05-2001 19.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
533 Lê Thanh Ngân 26-08-2001 17.7 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
534 Lê Thị Kim Ngân 02-11-2001 20.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
535 Lê Thị Kim Ngân 23-03-2001 20.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
536 Lê Thị Thúy Ngân 09-09-2001 24 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
537 Lê Thị Trúc Ngân 13-07-2001 22.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
538 Lưu Thị Kim Ngân 11-04-2001 23.9 Trúng tuyển Marketing du lịch
539 Nguyễn Dương Kim Ngân 01-01-2001 22.6 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
540 Nguyễn Thị Ngân 14-10-2001 19.15 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
541 Nguyễn Thị Kim Ngân 06-06-2001 17.8 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
542 Nguyễn Thị Kim Ngân 25-06-2001 23.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
543 Nguyễn Thị Thanh Ngân 19-02-2001 20.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
544 Nguyễn Thị Thanh Ngân 09-11-2001 23.85 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
545 Phan Thị Bích Ngân 06-05-2000 21.8 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
546 Phan Thị Như Ngân 21-11-2001 15.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
547 Phan Thị Thu Ngân 26-06-2001 16.12 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
548 Thái Thiên Ngân 07-08-2001 21.1 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
549 Thân Hoàng Ngân 26-07-2001 20.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
550 Trần Thị Hoài Ngân 04-06-2001 19.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
551 Võ Kim Ngân 01-06-2001 20.35 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
552 Võ Thị Bảo Ngân 22-10-2001 15.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
553 Lê Thị Hoài Nghi 10-06-2001 17.42 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
554 Mai Trung Nghĩa 05-02-1995 20.85 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
555 Bùi Thị Mỹ Ngoan 10-08-2001 9.3 Không trúng tuyển
556 Bùi Thị Như Ngọc 14-09-2001 9.4 Không trúng tuyển
557 Đặng Thị Kim Ngọc 04-02-2001 25.75 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
558 Đặng Thị Mỹ Ngọc 07-04-2001 9.2 Không trúng tuyển
559 Hồ Thị Bích Ngọc 01-11-1997 25.5 Trúng tuyển Marketing du lịch
560 Huỳnh Châu Bảo Ngọc 11-09-1999 22.7 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
561 Lê Thị Ngọc 27-01-2001 18.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
562 Lê Thị Hoài Ngọc 28-06-2001 22 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
563 Lê Thị Thu Ngọc 12-11-2001 24.85 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
564 Nguyễn Dương Hồng Ngọc 21-02-1998 25 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
565 Nguyễn Thị Ngọc 29-04-2001 20 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
566 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 10-01-2001 21.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
567 Nguyễn Thị Bích Ngọc 27-11-2001 18.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
568 Phan Thị Bích Ngọc 03-04-2001 24.75 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
569 Võ Thị Mai Ngọc 03-08-2019 23.15 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
570 Vũ Thị Ngọc 12-03-2001 23.75 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
571 Xa Thị Ngọc 01-12-2001 16.3 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
572 Đặng Thảo Nguyên 21-03-2001 20.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
573 Đỗ Nguyễn Hoàng Nguyên 08-10-2001 13.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
574 Ngô Thị Thu Nguyên 19-12-2000 22.8 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
575 Nguyễn Kim Thảo Nguyên 26-09-2001 20.1 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
576 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 21-10-2001 19.9 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
577 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 18-09-2000 20.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
578 Phạm Thị Kim Nguyên 26-11-2001 18.5 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
579 Phạm Thị Thảo Nguyên 21-04-2001 22.4 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
580 Trần Thị Đức Nguyên 20-04-2001 21 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
581 Võ Trung Nguyên 05-01-1999 18.75 Trúng tuyển Marketing thương mại
582 Nguyễn Thị Nguyện 26-11-2001 20.45 Trúng tuyển Marketing thương mại
583 Nguyễn Thị Nguyệt 20-02-2001 26.45 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
584 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 04-02-2000 20.3 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
585 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 19-08-2001 21.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
586 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 23-10-2001 20.2 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
587 Phạm Thị Ánh Nguyệt 05-09-2001 14.67 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
588 Phạm Thị Minh Nguyệt 28-09-2001 22.2 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
589 Phan Ánh Nguyệt 13-08-2001 22.85 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
590 Tạ Thị Minh Nguyệt 19-09-2001 20.75 Trúng tuyển Marketing thương mại
591 Trần Thị Trúc Nguyệt 11-06-2001 10.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
592 Nguyễn Thị Thu Nhài 20-10-2001 22.25 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
593 Nguyễn Thị Thu Nhài 17-06-2001 22.25 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
594 Phạm Thị Nhàn 20-03-2001 22.2 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
595 Phan Thị Thanh Nhàn 14-06-2001 16.25 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
596 Phan Thị Thanh Nhàn 11-09-2001 23.35 Trúng tuyển Marketing thương mại
597 Hà Hoàng Nhân 27-12-2000 24.6 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
598 Lê Đức Nhân 13-08-1999 18.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
599 Lê Thị Thuỳ Nhân 28-01-2001 15.95 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
600 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 19-02-2001 18.63 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
601 Đoàn Anh Nhật 15-11-2002 22.75 Trúng tuyển Marketing du lịch
602 Lê Văn Nhật 20-12-2001 16.65 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
603 Võ Thị Hoàng Nhật 03-07-2001 24.65 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
604 Võ Văn Nhật 16-02-2001 10.8 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
605 Cái Thị Xuân Nhi 18-01-2001 23.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
606 Đào Thị Hạ Nhi 09-07-2001 9.7 Không trúng tuyển
607 Đặng Thị Mỹ Nhi 11-07-2001 21.25 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
608 Đinh Yến Nhi 01-01-2000 22.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
609 Đoàn Thị Yến Nhi 16-11-2001 19.65 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
610 Đỗ Nguyễn Yến Nhi 01-08-2001 9.4 Không trúng tuyển
611 Hồ Thị Tuyết Nhi 22-12-2001 22.3 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
612 Hồ Thị Yến Nhi 06-08-2001 16.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
613 Lê Kim Yến Nhi 10-06-2001 24.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
614 Lê Nguyễn Quỳnh Nhi 09-12-2001 19.7 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
615 Lê Thị Phương Nhi 13-05-2000 19.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
616 Lê Thị Thảo Nhi 06-10-2001 23.45 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
617 Lê Thị Yến Nhi 20-02-2001 25.2 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
618 Ngô Lâm Nhi 28-07-2001 16.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
619 Ngô Thị Lan Nhi 20-02-2001 18.68 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
620 Ngô Uyễn Nhi 02-12-2001 20.9 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
621 Nguyễn Ngọc Hiển Nhi 10-04-2001 12.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
622 Nguyễn Thị Nhi 25-07-2000 24 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
623 Nguyễn Thị Hoàng Nhi 08-08-2001 21.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
624 Nguyễn Thị Hồng Nhi 30-11-2001 23.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
625 Nguyễn Thị Tường Nhi 02-03-2001 20.8 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
626 Nguyễn Thị Thảo Nhi 06-12-2001 23.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
627 Nguyễn Thị Thúy Nhi 29-09-2001 21.15 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
628 Nguyễn Thị Vũ Nhi 05-01-2001 22.9 Trúng tuyển Marketing du lịch
629 Nguyễn Thị Yến Nhi 21-02-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
630 Nguyễn Thị Yến Nhi 22-01-2001 21.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
631 Nguyễn Thị Yến Nhi 02-07-2001 20.55 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
632 Nguyễn Thị Yến Nhi 26-04-2000 23.6 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
633 Phạm Hồng Nhi 01-04-2001 17.1 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
634 Phạm Thảo Nhi 28-02-2000 16 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
635 Phan Thị Nhi 24-12-2000 20.65 Trúng tuyển Marketing thương mại
636 Trần Thị Nhi 28-10-2001 21.3 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
637 Nguyễn Thị Nhị 26-05-2001 23.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
638 Lê Hoàng Tâm Nhiên 10-06-2001 19.8 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
639 Nguyễn Thị Nhiên 15-12-2001 20.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
640 Trần Thị Nhớ 01-01-2001 21.95 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
641 Dương Thị Phương Nhung 17-11-2001 9.2 Không trúng tuyển
642 Hồ Thị Cẩm Nhung 22-03-1998 24.85 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
643 Lê Thị Nhung 25-01-2001 20 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
644 Nguyễn Thị Nhung 27-09-2001 22.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
645 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 06-06-2001 21.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
646 Nguyễn Thị Hồng Nhung 09-12-2001 17.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
647 Nguyễn Thị Hồng Nhung 23-03-2001 22.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
648 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26-09-2001 16.9 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
649 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 05-03-2001 20.95 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
650 Phan Thị Hồng Nhung 29-04-2001 22.95 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
651 Tạ Thị Tuyết Nhung 21-03-2001 19.25 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
652 Trần Thị Bảo Nhung 22-10-2001 25.05 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
653 Trần Thị Mỹ Nhung 04-01-2001 20.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
654 Võ Thị Nhung 03-06-2001 26 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
655 Bùi Thị Như 07-04-2001 9.2 Không trúng tuyển
656 ĐàO Mỹ Như 09-03-2001 13.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
657 Đặng Thị Ý Như 12-01-2001 24.5 Trúng tuyển Marketing du lịch
658 Lê Nguyễn Quỳnh Như 18-01-2001 19.15 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
659 Lê Thị Bình Như 06-12-2001 16.95 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
660 Ngô Sanh Kim Tuyết Như 29-07-2001 19.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
661 Nguyễn Thị Tuyết Như 05-06-2001 21.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
662 Nguyễn Trang Như 22-01-2001 20.6 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
663 Nguyễn Trần Tú Như 05-01-2001 21.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
664 Phan Thị Quỳnh Như 07-06-2001 21.65 Trúng tuyển Marketing thương mại
665 Trần Quỳnh Như 02-08-2001 20.6 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
666 Trần Thị Thảo Như 28-02-2001 21.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
667 Bùi Lê Hoàng Oanh 19-04-2001 21.45 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
668 Lê Thị Oanh 11-02-2001 17.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
669 Nguyễn Thị Kiều Oanh 27-11-2001 18.75 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
670 Nguyễn Thị Kiều Oanh 17-10-2001 22.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
671 Nguyễn Thị Kiều Oanh 22-02-2001 23.75 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
672 Sử Thuý Oanh 01-01-2001 17.75 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
673 Lê Thị Hồng Phấn 09-04-2001 16.95 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
674 Hà Thị Dương Phi 15-01-2001 21.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
675 Hồ Sỹ Phong 08-09-1998 17.75 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
676 Hoàng Thị Kim Phúc 01-06-2001 16.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
677 Nguyễn Thị Hồng Phúc 19-03-2001 23.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
678 Trần Hữu Phúc 20-02-2001 21.35 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
679 Mai Kim Phụng 30-04-2001 22.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
680 Lê Thị Phước 29-08-2001 19.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
681 Võ Hồng Phước 10-01-2001 26.1 Trúng tuyển Marketing du lịch
682 Đoàn Thị Thúy Phương 20-03-2001 20.95 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
683 Đỗ Thị Úy Phương 06-07-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
684 Đỗ Thị Úy Phương 07-06-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
685 Hoàng Thị Phương 13-10-2000 14.4 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
686 Huỳnh Thị Nhã Phương 14-07-2001 21.45 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
687 Lê Minh Phương 12-12-2001 27.15 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
688 Lê Thị Phương 01-01-2001 15.5 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
689 Lê Thị Kim Phương 14-08-2001 20.55 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
690 Nguyễn Hoàng Nhật Phương 15-06-2001 16.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
691 Nguyễn Thị Cúc Phương 07-01-2001 23.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
692 Nguyễn Thị Minh Phương 01-04-2001 20.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
693 Nguyễn Thị Thu Phương 02-08-2001 21.35 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
694 Phạm Thị Hoài Phương 12-01-2001 18.8 Trúng tuyển Marketing thương mại
695 Phạm Văn Phương 25-05-1999 22.59 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
696 Trần Thị Trúc Phương 17-04-2001 24.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
697 Cao Thị Phượng 09-01-2001 23.6 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
698 Cao Thị Oanh Phượng 11-12-2000 24.5 Trúng tuyển Marketing thương mại
699 Mai Thị Thúy Phượng 05-02-2001 21.25 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
700 Nguyễn Thị Bích Phượng 20-12-2001 20.25 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
701 Nguyễn Thị Hồng Phượng 28-08-2001 20.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
702 Nguyễn Thị Kim Phượng 02-07-2001 23 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
703 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 25-08-2000 19.95 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
704 Phùng Thị Phượng 23-10-2001 20.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
705 Cao Duy Quang 08-08-2001 19.95 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
706 Nguyễn Ngọc Quang 13-12-2000 22.55 Trúng tuyển Marketing thương mại
707 Nguyễn Anh Quân 27-07-2001 21.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
708 Phạm Mạnh Quân 26-11-2019 15.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
709 Trương Đức Quốc 04-09-2001 21.8 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
710 Nguyễn Kim Quy 02-11-2001 18.55 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
711 Trần Văn Quý 19-08-2001 22.05 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
712 Bùi Thị Tố Quyên 01-01-2001 19.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
713 Nguyễn Thị Cẩm Quyên 11-11-2001 17.25 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
714 Lô Thị Xuân Quyết 09-06-2019 11.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
715 Dương Thị Diễm Quỳnh 11-10-2001 15.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
716 Hoàng Thị Diễm Quỳnh 08-04-2001 21.25 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
717 Hoàng Thị Như Quỳnh 10-07-2001 23.35 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
718 Lê Đinh Phương Quỳnh 16-11-2001 21.4 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
719 Lê Thị Xuân Quỳnh 21-11-2001 18.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
720 Nguyễn Thị Ánh Quỳnh 17-02-2001 24.35 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
721 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28-10-2001 22.8 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
722 Nguyễn Thị Như Quỳnh 02-08-2001 21.85 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
723 Nguyễn Thị Như Quỳnh 24-07-2001 20.05 Trúng tuyển Marketing du lịch
724 Nguyễn Thị Vân Quỳnh 23-03-2001 21.05 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
725 Phan Thị Như Quỳnh 24-09-2001 20.9 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
726 Trần Thị Cẩm Quỳnh 04-03-2001 19.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
727 Trần Thị Như Quỳnh 20-12-2001 13.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
728 Trương Thị Diễm Quỳnh 06-10-2001 22.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
729 Trương Thị Như Quỳnh 04-10-2001 21 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
730 Võ Nguyễn Diễm Quỳnh 17-04-2001 23.4 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
731 Võ Thị Như Quỳnh 27-10-2001 17.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
732 Phan Thị Quỳnh Sa 01-01-2001 19 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
733 Huỳnh Như Sang 16-04-2001 24.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
734 Trần Thị Thu Sang 10-04-2001 22 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
735 Huỳnh Thị Sáu 19-06-2001 22.25 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
736 Trần Nhật Sinh 21-06-2001 15.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
737 Đinh Thị Hồng Son 16-05-2001 18.3 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
738 Đặng Văn Sơn 24-04-2000 21.95 Trúng tuyển Marketing thương mại
739 Nguyễn Hồng Sơn 20-07-2001 19.85 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
740 Nguyễn Hữu Sơn 20-07-2001 20.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
741 Phan Công Sơn 23-02-2001 13.25 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
742 Trần Thanh Sơn 30-03-2001 18.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
743 Trần Thanh Sơn 08-04-2001 19.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
744 Võ Thất Sơn 10-10-2000 17.5 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
745 Đoàn Dược Sư Sung 24-08-2001 19.75 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
746 Đặng Thị Thảo Sương 16-06-2001 18.3 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
747 Lê Thị Ánh Sương 06-06-1998 21.55 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
748 Trần Thị Sương 07-03-2001 22.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
749 Trần Thị Ánh Sương 02-03-2000 16.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
750 Trần Thị Thanh Sương 03-03-2001 22.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
751 Nguyễn Thị Tài 17-02-2001 18.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
752 Phạm Tài 02-02-1998 21.55 Trúng tuyển Marketing thương mại
753 Tô Thanh Tài 12-01-2001 18.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
754 Hoàng Thị Thanh Tâm 01-01-2001 19.75 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
755 Huỳnh Thị Nhật Tâm 18-01-2001 22.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
756 Lê Thị Minh Tâm 27-05-1999 15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
757 Ngô Thị Tâm 30-08-2001 22.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
758 Nguyễn Thị Thanh Tâm 02-01-2001 23.5 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
759 Phạm Thị Minh Tâm 30-09-2001 21.85 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
760 Phạm Thị Thanh Tâm 09-06-2000 21.45 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
761 Phan Thị Minh Tâm 05-10-2001 20.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
762 Trần Thị Yến Tâm 24-01-2001 19.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
763 Võ Thị Thanh Tâm 30-09-2001 22.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
764 Dương Thị Tân 13-10-2001 23.1 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
765 Huỳnh Lê Tân 16-04-2001 20.6 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
766 Nguyễn Nhật Tân 21-01-2001 19.5 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
767 Nguyễn Thanh Tân 28-06-2001 22.7 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
768 Nguyễn Thành Tân 13-05-2001 20.65 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
769 Dương Thanh Tây 08-07-2000 23 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
770 Đoàn Thị Mỹ Tiên 17-10-2001 17.3 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
771 Lê Thị Cẩm Tiên 14-05-2000 17.25 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
772 Nguyễn Đoàn Thuỷ Tiên 06-07-2001 24.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
773 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 14-08-2001 23.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
774 Phạm Huỳnh Thuỷ Tiên 29-03-2001 21.45 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
775 Võ Thị Thủy Tiên 09-06-2001 14.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
776 Lê Thị Mỹ Tiền 27-02-2001 17.9 Trúng tuyển Marketing thương mại
777 Lê Văn Tiến 22-03-2001 19.25 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
778 Mai Văn Tiến 09-02-2001 19.25 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
779 Nguyễn Văn Tiến 09-11-2001 15.75 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
780 Võ Việt Tiến 25-10-2001 21.2 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
781 Nguyễn Thị Tiếp 06-01-2001 19 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
782 Nguyễn Trung Tín 14-03-2001 18.2 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
783 Phan Lê Tấn Tín 14-05-2001 20.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
784 Đăng Thị Xuân Tình 06-02-2001 21.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
785 Trần Thị Tình 22-04-2001 24.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
786 Trương Thị Tình 16-01-2001 14.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
787 Bùi Thị Ngọc Tính 15-12-2001 19.05 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
788 Nguyễn Linh Tính 01-02-2001 19.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
789 Bùi Thanh Toàn 10-08-2001 23.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
790 Nguyễn Tấn Toàn 25-08-2000 20.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
791 Trần Quốc Toản 25-09-2001 13.45 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
792 Trần Phước Toán 06-03-2001 19.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
793 Phạm Đức Tú 20-04-2001 20.6 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
794 Thái Hoàng Minh Tú 16-12-2001 17.85 Trúng tuyển Marketing du lịch
795 Trần Thanh Tú 18-02-2001 23.35 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
796 Võ Nguyễn Ngọc Tú 16-11-2000 21.2 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
797 Lê Minh Tuấn 15-12-2001 22.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
798 Nguyễn Anh Tuấn 06-09-2001 18.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
799 Tô Nhật Tuấn 16-08-1999 23.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
800 Nguyễn Hoàng Tùng 17-09-2001 17.48 Trúng tuyển Marketing thương mại
801 Nguyễn Thanh Tùng 27-10-2000 12.85 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
802 Trương Công Tùng 30-09-2001 20.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
803 Nguyễn Thế Tuyên 21-03-2001 16.1 Trúng tuyển Marketing thương mại
804 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 10-07-2001 24.9 Trúng tuyển Tiếng Anh Thương mại
805 Trương Thị Kim Tuyền 10-01-2001 20.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
806 Trương Thị Thanh Tuyền 01-01-2001 21.55 Trúng tuyển Marketing thương mại
807 Võ Thị Bích Tuyền 05-11-2001 23.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
808 Nguyễn Thị Lệ Tuyển 26-03-2001 17.6 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
809 Huỳnh Thị Ánh Tuyết 29-10-2000 12.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
810 Lê Thị Tuyết 05-05-2001 22.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
811 Lê Thị Tuyết 10-06-2001 20.5 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
812 Lê Thị Ánh Tuyết 20-07-2001 17.15 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
813 Lê Thị Thanh Tuyết 22-07-2001 22.35 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
814 Ngô Thị Ánh Tuyết 03-06-2001 20.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
815 Nguyễn Thị Tuyết 08-07-2001 25.45 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
816 Cao Đức Tư 13-10-2001 15.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
817 Lê Thị Thanh Tự 09-04-2001 21.1 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
818 Nguyễn Thị Tưỡng 30-04-2001 22.55 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
819 Văn Thị Bích Ty 16-06-2001 20.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
820 Trần Tân Tỵ 28-08-2001 20.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
821 Nguyễn Thanh Thái 12-02-2001 19.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
822 Phạm Hoài Thái 09-06-2001 14.77 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
823 Trương Quang Thái 10-03-2001 14.2 Trúng tuyển Marketing du lịch
824 Hồ Thị Yến Thanh 17-01-2001 22 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
825 Nguyễn Thị Thanh 21-10-2001 23.7 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
826 Nguyễn Thị Thanh 10-02-2001 21.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
827 Nguyễn Thị Yến Thanh 27-05-2001 12.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
828 Phạm Thị Yên Thanh 18-06-2001 19.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
829 Trần Thị Thanh 24-06-2001 22.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
830 Trần Thị Thanh 16-06-2001 24.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
831 Võ Thị Phương Thanh 16-01-2001 20.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
832 Vương Thị Thanh 28-02-2001 17.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
833 Nguyễn Phước Thành 04-07-2001 22.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
834 Võ Thị Thao 21-04-2001 18.9 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
835 Đoàn Thị Phương Thảo 25-10-2001 19.4 Trúng tuyển Marketing thương mại
836 Hồ Thị Phương Thảo 18-01-2001 19.45 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
837 Lê Dạ Thảo 27-02-2001 21.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
838 Lê Thị Thảo 01-01-2001 22.2 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
839 Lê Thị Dạ Thảo 19-08-2001 17.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
840 Lê Thị Phương Thảo 19-10-2001 21.45 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
841 Ma Thị Thu Thảo 25-04-2001 23.25 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
842 Ngô Thị Thu Thảo 23-02-2001 22.2 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
843 Nguyễn Ngô Nguyên Thảo 26-05-2001 18 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
844 Nguyễn Phương Thị Thảo 12-10-2001 20.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
845 Nguyễn Thị Thảo 25-12-2001 19.95 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
846 Nguyễn Thị Phương Thảo 18-04-2001 22.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
847 Nguyễn Thị Thanh Thảo 14-11-2001 14.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
848 Nguyễn Thị Thu Thảo 26-09-2001 23.05 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
849 Nguyễn Thị Thu Thảo 22-04-2001 20.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
850 Phạm Thị Thảo 21-05-2001 23.25 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
851 Phạm Thị Phương Thảo 10-12-2001 17.75 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
852 Phan Thị Phương Thảo 11-08-2001 25.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
853 Phan Thị Phương Thảo 20-01-2001 19.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
854 Tăng Thị Phương Thảo 04-06-2001 21.3 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
855 Trần Thị Thu Thảo 25-02-2001 22.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
856 Trương Thạch Thảo 01-05-2001 10.73 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
857 Võ Phương Thảo 02-06-2001 22.5 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
858 Võ Thị Phương Thảo 07-12-2001 18.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
859 Ninh Thị Thắm 09-08-2001 13.5 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
860 Nguyễn Thị Hồng Thắm 07-07-2000 23.1 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
861 Phạm Thi Như Thắm 28-04-2001 25 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
862 Trần Thị Hồng Thắm 03-11-2001 25.05 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
863 Hứa Quốc Thắng 14-01-2001 23.75 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
864 Nguyễn Ngọc Thắng 22-06-2001 19.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
865 Nguyễn Văn Thắng 05-09-2001 19.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
866 Trần Văn Thắng 15-06-2001 18.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
867 Văn Công Thắng 17-04-2001 20.6 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
868 Huỳnh Hoàng Thận 21-01-2001 20 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
869 Bùi Ngọc Thể 27-11-1992 16.75 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
870 Nguyễn Hữu Thế 02-01-2001 22.3 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
871 Trần Đức Thêm 22-02-2000 18.7 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
872 Hà Thị Thi 13-11-2001 23 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
873 Nguyễn Thị Phương Thi 04-02-2000 19.45 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
874 Trần Hoàng Mỹ Thi 06-07-2001 20.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
875 Dương Thị Thì 29-01-2001 23 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
876 Nguyễn Xuân Thiên 21-01-2001 19.85 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
877 Nguyễn Hồ Phước Thiện 21-01-2000 24.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
878 Trần Minh Thiện 11-05-2001 25.05 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
879 Nguyễn Thị Thu Thiệt 03-04-2001 20.35 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
880 Nguyễn Văn Thìn 16-03-2000 15.5 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
881 Võ Đình Thịnh 28-04-2001 16.55 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
882 Thái Thị Thanh Thọ 13-02-2001 19.7 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
883 Hoàng Thị Kim Thoa 16-03-2001 21.15 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
884 Huỳnh Anh Thoa 08-07-2001 21.2 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
885 Nguyễn Lê Kim Thoa 26-11-2001 23.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
886 Nguyễn Thị Kim Thoa 10-07-2001 18.8 Trúng tuyển Marketing du lịch
887 Nguyễn Thanh Thông 03-09-2000 20.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
888 Phạm Đình Thông 18-08-2001 21 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
889 Nguyễn Thị Anh Thơ 08-08-2001 27.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
890 Nguyễn Thị Thơm 02-02-2001 25.55 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
891 Nguyễn Thị Thơm 07-03-2001 20.65 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
892 Hà Thị Hoài Thu 08-09-2001 20.65 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
893 Hoàng Thị Thu 25-07-2001 22.75 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
894 Huỳnh Minh Thuận 25-01-2001 19.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
895 Lê Thị Thuận 08-09-2001 22.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
896 Lê Thị Mỹ Thuận 24-11-2001 25.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
897 Nguyễn Quang Thuận 08-11-2000 18.1 Trúng tuyển Tài chính doanh nghiệp
898 Nguyễn Thị Bích Thuận 04-04-2001 20.45 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
899 Trần Văn Thuận 12-09-2001 19.4 Trúng tuyển Marketing du lịch
900 Trần Nguyễn Huỳnh Thục 13-09-2001 18.9 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
901 Nguyễn Thị Kim Thuỳ 23-10-2001 24.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
902 Đinh Thị Thu Thuỷ 20-04-2000 19.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
903 Đoàn Thị Lệ Thuỷ 25-03-2001 20.4 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
904 Nguyễn Thị Thuỷ 24-10-2001 21.4 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
905 Trần Thị Thanh Thuỷ 01-02-2001 22.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
906 Trần Thị Thu Thuỷ 29-11-2000 20.9 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
907 Nguyễn Thị Thanh Thuý 17-02-2001 23.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
908 Phạm Thị Diễm Thuý 06-10-2001 18.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
909 Phan Thanh Thuý 08-10-2001 19.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
910 Trần Thị Thuý 30-11-2001 25 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
911 Lê Nguyễn Xuân Thùy 15-04-2001 20.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
912 Nguyễn Thị Minh Thùy 06-08-2001 19.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
913 Bùi Thị Hồng Thủy 26-10-1999 21.9 Trúng tuyển Tài chính doanh nghiệp
914 Bùi Thị Thu Thủy 14-11-2001 17.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
915 Dương Thị Mai Thủy 04-04-2001 16.65 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
916 Đặng Thị Thu Thủy 28-02-2000 23.05 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
917 Hồ Thị Thu Thủy 15-07-2001 22.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
918 Lê Như Thủy 13-04-2001 14.47 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
919 Lương Thị Thanh Thủy 09-01-2001 23.5 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
920 Nguyễn Thị Thủy 21-05-2001 21.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
921 Phan Thị Thanh Thủy 08-10-2001 24.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
922 Trần Thị Như Thủy 14-11-2001 21.05 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
923 Trương Thị Mỹ Thủy 04-08-2001 19.5 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
924 Võ Thị Thu Thủy 19-12-2001 18.95 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
925 Đào Thị Minh Thúy 16-10-2019 18.3 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
926 Đặng Thị Hồng Thúy 04-09-2001 22.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
927 Hà Thị Thanh Thúy 07-03-2001 20.25 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
928 Lê Thị Thanh Thúy 14-10-2001 21.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
929 Nguyễn Thị Thúy 25-01-2001 15.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
930 Nguyễn Thị Thanh Thúy 23-08-2001 22.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
931 Từ Thanh Thúy 15-02-1992 15.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
932 Trần Thị Thúy 06-02-1997 19.8 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
933 Trần Thị Thanh Thúy 03-02-2001 20.65 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
934 Võ Thị Thanh Thúy 20-04-2001 24.7 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
935 Trần Thị Xuân Thuyên 21-01-2001 20.25 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
936 Đỗ Thị Minh Thuyết 25-10-2001 17.65 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
937 Đặng Thị Anh Thư 10-01-2001 19 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
938 Giang Anh Thư 22-08-2001 19.3 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
939 Hoàng Ngọc Anh Thư 25-07-2001 16.95 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
940 Lê Tâm Thư 14-05-2001 22.95 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
941 Lương Minh Thư 24-08-2001 21.75 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
942 Nguyễn Phan Thanh Thư 25-10-2001 12.95 Trúng tuyển Marketing du lịch
943 Nguyễn Thị Anh Thư 15-03-2001 16.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
944 Nguyễn Thị Minh Thư 11-05-2001 10.65 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
945 Phạm Anh Thư 11-08-2001 22.15 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
946 Trần Anh Thư 30-04-2001 20.7 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
947 Trần Ngọc Anh Thư 24-08-2001 19.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
948 Võ Hoàng Anh Thư 10-08-2001 25.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
949 Dương Thị Mai Thương 05-10-2001 24.65 Trúng tuyển Marketing thương mại
950 Đỗ Thị Hoài Thương 27-07-2001 23.25 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
951 Nguyễn Thị Hoài Thương 08-03-2001 19.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
952 Nguyễn Thị Hoài Thương 18-02-2001 23.95 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
953 Nguyễn Thị Hoài Thương 10-07-2001 20.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
954 Nguyễn Thị Thanh Thương 18-08-2001 13.33 Trúng tuyển Marketing du lịch
955 Phạm Thị Hoài Thương 27-07-2001 18.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
956 Phạm Thị Thân Thương 25-11-2001 15.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
957 Trần Thị Lệ Thương 19-06-2001 24 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
958 Mai Lê Anh Thy 25-09-2001 20.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
959 Trương Quỳnh Thy 02-08-2001 20.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
960 Phạm Hương Trà 27-12-2001 22.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
961 Trần Thị Lý Trà 21-05-2001 23.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
962 Đặng Thị Xuân Trang 08-11-2001 20.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
963 Đỗ Thị Trang 25-02-2001 25.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
964 Hoàng Thị Kiều Trang 15-07-2001 22.9 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
965 Hồ Thị Trang 14-09-2001 23.1 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
966 Hồ Thị Quỳnh Trang 22-06-2001 24.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
967 Huỳnh Thị Thu Trang 05-07-2001 22.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
968 Lâm Thị Ý Trang 09-12-2001 22.2 Trúng tuyển Tài chính doanh nghiệp
969 Lê Thi Kim Trang 11-02-2001 16.95 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
970 Lê Thị Thuỳ Trang 16-01-2001 25.5 Trúng tuyển Marketing du lịch
971 Ninh Thị Huyền Trang 12-10-2000 21.55 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
972 Ngô Thị Thuỳ Trang 21-01-2001 19.6 Trúng tuyển Marketing du lịch
973 Nguyễn Huỳnh Thu Trang 11-06-2001 14.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
974 Nguyễn Kiều Trang 19-05-2001 19.7 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
975 Nguyễn Thị Trang 15-09-2001 23.2 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
976 Nguyễn Thị Huyền Trang 22-05-2001 19.6 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
977 Nguyễn Thị Huyền Trang 18-06-2001 21.55 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
978 Nguyễn Thị Huyền Trang 02-09-2001 24.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
979 Nguyễn Thị Thu Trang 01-03-2001 20.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
980 Nguyễn Thị Thu Trang 20-10-2001 22.05 Trúng tuyển Marketing thương mại
981 Nguyễn Thị Thu Trang 03-12-2001 18.4 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
982 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 18-04-2001 22 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
983 Nguyễn Thị Thùy Trang 02-04-2001 21.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
984 Nguyễn Thị Thùy Trang 23-06-2001 23 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
985 Nguyễn Thị Thùy Trang 17-04-2001 20.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
986 Nguyễn Thị Thùy Trang 30-06-2001 18.3 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
987 Trần Nguyễn Kiều Trang 26-12-2001 21 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
988 Trần Thị Huyền Trang 08-01-2001 25.15 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
989 Trần Thị Quỳnh Trang 16-03-2001 18.35 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
990 Võ Như Trang 22-11-2001 19 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
991 Võ Thị Thu Trang 21-09-2001 22.15 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
992 Võ Thị Thùy Trang 26-04-2001 20.2 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
993 Bùi Thị Huyền Trâm 20-11-2001 24.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
994 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 26-06-2001 23.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
995 Lê Thị Ngọc Trâm 06-02-2001 21.6 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
996 Nguyễn Đinh Ngọc Trâm 02-12-2001 17.53 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
997 Nguyễn Đức Huyền Trâm 02-09-2001 20.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
998 Nguyễn Thị Bích Trâm 05-08-2000 21.4 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
999 Nguyễn Thị Bích Trâm 24-01-2000 18.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.000 Nguyễn Thị Huỳnh Trâm 07-04-2001 19.8 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.001 Nguyễn Thị Kiều Trâm 10-10-2001 25.7 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
1.002 Trần Thị Thùy Trâm 20-11-2001 20.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.003 Nguyễn Thị Bảo Trân 06-10-2001 16.55 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.004 Nguyễn Thị Thanh Tri 16-03-2001 15.4 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.005 Lê Thị Mai Trí 02-06-2001 11.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.006 Nguyễn Lê Minh Trí 02-03-2001 22.55 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.007 Phạm Đình Trí 10-06-2001 18.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.008 Võ Viết Trị 01-09-2001 14.62 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.009 Đinh Hoàng Triều 25-05-2000 9.4 Không trúng tuyển
1.010 Nguyễn Trần Dạ Triều 31-10-2001 23.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.011 Trần Vũ Khánh Triệu 17-12-2001 23.1 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.012 Bùi Thị Trinh 07-05-2001 9 Không trúng tuyển
1.013 Bùi Thị Bích Trinh 14-04-2001 21.55 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.014 Bùi Thị Mai Tuyết Trinh 16-02-2001 22.15 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
1.015 Đặng Thị Trinh 08-05-2001 9.3 Không trúng tuyển
1.016 Đỗ Thị Ngọc Trinh 07-04-2001 9.4 Không trúng tuyển
1.017 Hà Thị Mai Trinh 04-11-2001 9.4 Không trúng tuyển
1.018 Hồ Thị Ngọc Trinh 12-08-2001 19.15 Trúng tuyển Marketing du lịch
1.019 Lê Hoa Nguyên Trinh 04-10-2001 22.1 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
1.020 Nguyễn Thị Diễm Trinh 20-05-2001 20.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.021 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 10-04-2001 19.2 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
1.022 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 27-06-2001 21.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.023 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 10-06-2000 21.25 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.024 Nguyễn Trần Mỹ Trinh 04-10-2001 13.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.025 Phan Thị Thùy Trinh 10-04-2001 20.4 Trúng tuyển Marketing thương mại
1.026 Thân Thùy Trinh 08-08-2001 20.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.027 Trương Thị Ngọc Trinh 11-11-2001 22.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.028 Võ Thị Kiều Trinh 26-11-2001 20.3 Trúng tuyển Marketing thương mại
1.029 Nguyễn Thị Kim Trình 02-08-2000 19.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.030 Bùi Thị Trọng 25-02-2001 25.55 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.031 Bùi Thị Hồng Trọng 10-03-2001 25.45 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
1.032 Nguyễn Văn Trọng 17-06-2001 22.15 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.033 Đoàn Thị Kiến Trúc 15-09-2001 25.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.034 Huỳnh Thị Thu Trúc 22-10-2001 13.25 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
1.035 Lê Vũ Kim Trúc 01-03-2001 20.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.036 Nguyễn Thị Thanh Trúc 03-04-2001 19.6 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
1.037 Phạm Thị Thiên Trúc 20-06-2001 19.7 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.038 Bùi Thành Trung 26-01-2001 21.8 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.039 Nguyễn Ngọc Trường 02-07-1996 11.18 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
1.040 Nguyễn Đức Trưởng 21-01-2001 13.38 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.041 Đinh Thị Thu Uyên 01-04-2001 18.63 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
1.042 Lê Thị Như Uyên 18-07-2001 20.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.043 Lê Thị Tú Uyên 02-11-2001 15.9 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.044 Lê Thị Xuân Uyên 24-06-2001 17.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.045 Nguyễn Thị Cẩm Uyên 26-06-2001 20.9 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
1.046 Nguyễn Thị Thu Uyên 31-12-2001 22.5 Trúng tuyển Marketing thương mại
1.047 Nguyễn Thu Uyên 20-07-2001 25.65 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.048 Phan Nguyễn Tú Uyên 22-05-2001 22.1 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.049 Trần Thị Thu Uyên 09-03-2001 25.1 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.050 Võ Thị Thúy Uyên 21-07-2001 23 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.051 Dương Thị Thúy Vân 19-04-2001 22.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.052 Đoàn Thị Vân 02-09-2001 21 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.053 Hà Thị Thảo Vân 03-10-2001 22.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.054 Hồ Thị Cẩm Vân 15-06-2001 18.85 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.055 Huỳnh Võ Thùy Vân 26-07-2001 19.85 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
1.056 Ngô Đặng Kiều Vân 20-09-2001 18.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.057 Phạm Thị Vân 09-04-2001 19.5 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.058 Phạm Thị Vân 06-10-2001 20.9 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.059 Trần Thị Hồng Vân 12-09-2001 22.65 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.060 Trần Thị Khánh Vân 06-08-2001 23.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.061 Hoàng Thị Vẽ 06-10-2001 17.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.062 Lê Văn Vẹn 15-01-1995 18.7 Trúng tuyển Marketing du lịch
1.063 HuỳNh Thị HồNg Vi 10-09-2001 18.25 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.064 Nguyễn Thị Hà Vi 22-10-2001 19.3 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.065 Nguyễn Thị Hoàng Vi 26-11-2001 21.2 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.066 Nguyễn Thị Tường Vi 08-09-2001 18.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.067 Trần Thị Vi 29-08-2001 15.9 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.068 Trần Thị Hồ Vi 04-04-2001 20.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.069 Nguyễn Thị Viên 09-01-2001 18.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.070 Nguyễn Hoàng Việt 17-02-2000 21.75 Trúng tuyển Marketing thương mại
1.071 Nguyễn Ngọc Việt 23-02-2001 18.4 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.072 Thái Đình Việt 28-04-2001 19 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.073 Trịnh Quốc Việt 03-07-2001 16.07 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
1.074 Ngô Thị Vin 02-10-2001 21.55 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.075 Đặng Công Vinh 25-05-2001 17.45 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.076 Nguyễn Vinh 28-03-2000 17.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.077 Lý Ngọc Vĩnh 27-07-2001 16.55 Trúng tuyển Quản trị nhà hàng
1.078 Đoàn Ngọc Anh Vũ 13-08-2001 20.8 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.079 Huỳnh Tấn Vũ 27-08-2001 20.6 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.080 Nguyễn Hựu Vũ 30-08-2001 18.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.081 Nguyễn Phi Vũ 05-08-2001 19.35 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.082 Nguyễn Tấn Vũ 10-01-2001 19.35 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.083 Phajm Ngọc Vũ 28-03-2001 20.7 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
1.084 Nguyễn Hữu Vương 30-12-2001 19.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.085 Bùi Thị Tường Vy 03-07-2001 13.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.086 Đinh Thị Thảo Vy 16-09-2001 24.45 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.087 Đỗ Thị Hồng Vy 13-04-2001 23.7 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
1.088 Hoàng Yến Vy 06-05-2000 20.85 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.089 Hồ Thị Thúy Vy 05-04-2001 23.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.090 Huỳnh Thị Hàng Vy 10-04-2001 16.25 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.091 Lê Đinh Lê Vy 26-05-2001 20.05 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.092 Lê Hữu Hạ Vy 29-06-2001 24.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.093 Lê Nguyễn Phương Vy 09-10-2001 18.75 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.094 Lê Thảo Vy 09-03-2001 20.75 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.095 Nguyễn Lâm Tường Vy 18-06-2001 19 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.096 Nguyễn Lê Vy 20-12-2001 23.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.097 Nguyễn Lê Khánh Vy 19-01-2001 20.25 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.098 Nguyễn Thị Khánh Vy 23-03-2001 16 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.099 Nguyễn Thị Tường Vy 16-11-2001 22.8 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
1.100 Nguyễn Thị Thúy Vy 03-10-2001 17.5 Trúng tuyển Marketing du lịch
1.101 Phan Thị Hoài Vy 01-12-2001 21.6 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
1.102 Phan Thị Thanh Vy 15-06-2001 22.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.103 Trương Phùng Thảo Vy 07-06-2001 15.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.104 Trương Tường Vy 15-05-2001 22.6 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
1.105 Võ Thị Hiền Vy 01-05-2001 22.7 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.106 Võ Thị Tường Vy 02-03-2001 12.75 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.107 Châu Thị Hoài Xanh 20-04-2001 22.6 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.108 Lưu Thị Quế Xuân 03-12-2001 19.1 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.109 Nguyễn Thị Kim Xuân 17-11-2001 22.25 Trúng tuyển Marketing thương mại
1.110 Trần Thanh Xuân 01-12-2001 20.2 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.111 Nguyễn Phan Hồng Y 02-06-2001 20.7 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.112 Dương Thị Như Ý 13-01-2001 19.9 Trúng tuyển Marketing thương mại
1.113 Đặng Thảo Như Ý 15-06-2001 17.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.114 Hồ Thị Như Ý 13-08-2001 18.5 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.115 Lê Thị Như Ý 10-07-2001 15.7 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.116 Nguyễn Thị Như Ý 07-11-2001 17.4 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
1.117 Nguyễn Thị Như Ý 04-02-2001 16.27 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
1.118 Nguyễn Thị Như Ý 02-01-2001 24.15 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.119 Phạm Thị Ngọc Ý 13-04-2001 22.3 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.120 Phạm Thị Như Ý 24-07-2001 21.5 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.121 Trương Thị Như Ý 16-12-2001 17.8 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
1.122 Võ Thị Như Ý 22-07-2001 22.55 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.123 Nguyễn Ngọc Linh Yên 11-08-2001 18.45 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.124 Nguyễn Thị Thanh Yên 26-07-2001 18.6 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.125 Nguyễn Thị Thanh Yên 07-10-2001 17.52 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.126 Đinh Thị Yến 27-06-2000 22.85 Trúng tuyển Kinh doanh xuất nhập khẩu
1.127 Hồ Thị Thanh Yến 24-01-2001 22.75 Trúng tuyển Tiếng Anh thương mại
1.128 Lê Thị Hoài Yến 20-04-2001 18.2 Trúng tuyển Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
1.129 Ngô Thị Yến 17-07-2001 16.82 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.130 Phạm Hải Yến 12-03-2001 24.05 Trúng tuyển Kế toán doanh nghiệp
1.131 Phan Thị Kim Yến 02-06-2001 16.9 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.132 Trần Thị Kim Yến 09-11-2001 20.8 Trúng tuyển Quản trị nhân sự
1.133 Trần Thị Thanh Yến 01-02-2001 21 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh
1.134 Trương Thị Thi Yến 19-12-2001 16.5 Trúng tuyển Quản trị khách sạn
1.135 Võ Hoàng Yến 10-03-2001 23.6 Trúng tuyển Quản trị kinh doanh