02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Đối tác doanh nghiệp

Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng

hoidoanhnhan

– Hỗ trợ việc làm, thực tập cho Sinh viên thuộc các chuyên ngành Nhà trường đào tạo.

– Phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, gia tăng kiến thức thực tế cho sinh viên như tham quan thực tế, gặp gỡ nói chuyện với các chuyên gia, tổ chức các hội thi, hội thảo.

– Tạo điều kiện để nhà trường quảng bá về chương trình thực tập sinh và các hoạt động khác của nhà trường trong các sự kiện.

– Tạo điều kiện để các sinh viên có thể tham gia vào các chương trình, sự kiện do Hội Doanh nhân trẻ Tp. Đà Nẵng tổ chức để có thêm kinh nghiệm thực tế.

Ngân hàng Phương Đông

OCB

– Hỗ trợ thực tập cho sinh viên thuộc chuyên ngành Ngân hàng

– Ưu tiên tuyển dụng sinh viên của Nhà trường vào làm việc tại Ngân hàng.

Chat
1