fbpx

Học phí Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Thương mại (công lập) đào tạo theo tín chỉ, mức thu học phí của một tín chỉ tùy theo ngành đào tạo:

  • Đối với khối ngành du lịch: 300.000 đồng / 1 tín chỉ
  • Đối với khối ngành còn lại: 250.000 đồng / 1 tín chỉ

Sinh viên sẽ hoàn thành chương trình học cao đẳng trong 5 kỳ, mỗi kỳ dao động từ 17 – 20 tín chỉ tương đương với 4.250.000 đồng – 6.000.000 đồng / kỳ học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN