fbpx

Học phí – Chính sách ưu đãi

  • Miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập và chính sách nội trú toàn khóa cho sinh viên thuộc diện chính sách theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ và Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Cấp học bổng cho sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện đạt kết quả cao.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN