fbpx

Học phí – Chính sách ưu đãi

  • Miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập và chính sách nội trú toàn khóa cho sinh viên thuộc diện chính sách theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ và Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Cấp học bổng cho sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện đạt kết quả cao.
Thông tin học phí dành cho khóa tuyển năm 2022 của Trường Cao đẳng Thương mại

BÀI VIẾT LIÊN QUAN