02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp

Tổng quan

Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.

Chương trình Kế toán doanh nghiệp cung cấp kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, chuyển công việc của người kế toán thủ công sang ứng dụng Công nghệ thông tin trên máy vi tính, giúp chuyên nghiệp hóa và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp. Chương trình đào tạo hướng tới việc xây dựng những kế toán viên có nghiệp vụ vững vàng, cùng với kỹ năng sử dụng thuần thục các công cụ hỗ trợ, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Kiến thức

– Nhận biết các phương pháp để phân tích được các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xây lắp;

– Xác định được quy trình hoạt động, cơ cấu tổ chức và các nghiệp vụ chuyên môn về kế toán tài chính trong doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xây lắp.

Kỹ năng

– Tính toán được các chi phí đầu vào của quá trình sản xuất; xác định chính xác chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm bằng nhiều phương pháp khác nhau;

– Xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xây lắp;

– Thành thạo các nghiệp vụ kế toán tiền lương, kế toán tài sản cố định, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán tiêu thụ hàng hóa – thành phẩm, sản phẩm xây lắp, kế toán đầu tư tài chính trong doanh nghiệp thương mại, sản xuất, xây lắp.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí như nhân viên bán hàng tại các doanh nghiệp; nhân viên kế toán, nhân viên kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội. Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên vị trí công tác cao hơn như kế toán trưởng của đơn vị.

Hỗ trợ trực tuyến
02363 759 580
Nhắn tin qua Facebook Zalo:02363759580 SMS:02363759580