02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Kế toán doanh nghiệp

Tổng quan

Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.

Chương trình cung cấp kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, chuyển công việc của người kế toán thủ công sang ứng dụng CNTT, giúp chuyên nghiệp hóa và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp. Chương trình đào tạo hướng tới việc xây dựng những kế toán viên có nghiệp vụ vững vàng, cùng với kỹ năng sử dụng thuần thục các công cụ hỗ trợ, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được:

+ Lập, luân chuyển chứng từ và ghi sổ các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp thương mại, sản xuất;

+ Xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, sản xuất;

+ Hạch toán được trên phần mềm kế toán doanh nghiệp;

+ Kế toán thu, chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Kê khai và quyết toán các loại thuế chủ yếu như: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp;

+ Khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính tháng, quý năm và quyết toán cuối năm.

Kiến thức

– Biết được các nội dung chủ yếu về nền tảng chính trị và pháp luật Việt Nam;

– Hiểu được các nội dung cơ bản và cốt lõi của Pháp luật kinh doanh, Kinh tế vi mô, Nguyên lý kế toán, Thống kê kinh doanh…;

– Hiểu rõ các quy định, nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế toán trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, sản xuất và tại đơn vị hành chính sự nghiệp;

– Khái quát hóa nội dung, phương pháp lập chứng từ kế toán, hình thức kế toán, quy trình và phương pháp ghi sổ kế toán.

Kỹ năng

– Lập và luân chuyển chứng từ kế toán giữa các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp đúng quy định;

– Thực hiện chính xác ghi sổ kế toán các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp theo đúng quy định, chế độ, chuẩn mực kế toán;

– Lựa chọn hình thức kế toán để áp dụng phù hợp với quy mô và đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng loại hình doanh nghiệp;

– Lập chính xác báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán thông dụng.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính sự nghiệp, ở vị trí kế toán viên các phần hành cụ thể, thủ kho, thủ quỹ, nhân viên tài chính, thống kê… Qua một thời gian làm việc, có thể phát triển lên các vị trí công tác cao hơn như kế toán tổng hợp, kế toán trưởng…

Người học có thể học liên thông trình độ cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chat
1