02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Kiểm toán doanh nghiệp

Tổng quan

Đào tạo Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kiến thức hỗ trợ như thuế, phân tích tài chính, luật kinh tế, kiến thức quản trị kinh doanh và các kỹ năng tin học, ngoại ngữ để sinh viên có thể thích ứng nhanh với sự thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán có thể làm việc ở các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ ở các doanh nghiệp, có thể làm kế toán ở các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác, có thể hành nghề độc lập như một chuyên gia về kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính hay tư vấn về thuế, về đầu tư… nếu đáp ứng được yêu cầu của qui chế quản lý nghề nghiệp hiện hành

Kiến thức

Hiểu biết nội dung chuyên sâu về:

– Trình tự và phương pháp sử dụng để tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của một doanh nghiệp;

– Trình tự và các thủ tục áp dụng kiểm toán các khoản mục chủ yếu trên báo cáo tài chính thông qua kiểm toán các chu trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

– Các chuẩn mực và tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm toán hoạt động; kỹ thuật thu thập thông tin và quy trình thực hiện kiểm toán hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp.

Kỹ năng

Tham gia, thực hiện thành thạo từng công đoạn trong quy trình kiểm toán đối với doanh nghiệp, bao gồm:

– Khảo sát, đánh giá các thủ tục kiểm soát trong một số chu trình nghiệp vụ chủ yếu và chất lượng của hoạt động kiểm soát nội bộ, qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện;

– Lập kế hoạch kiểm toán; đánh giá rủi ro, mức độ trung thực, hợp lý của các khoản mục chủ yếu trên báo cáo tài chính và lựa chọn các thủ tục thường áp dụng trong kiểm toán, các khoản mục trên báo cáo tài chính;

– Thực hiện quy trình kiểm toán hoạt động; đánh giá được tính hiệu năng, hiệu quả, tính kinh tế của hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể đảm nhận các vị trí như nhân viên bán hàng tại các doanh nghiệp; nhân viên kế toán, nhân viên kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội. Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên vị trí công tác cao hơn như kế toán trưởng của đơn vị.

 

Hỗ trợ trực tuyến
02363 759 580
Nhắn tin qua Facebook Zalo:02363759580 SMS:02363759580