02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Kinh doanh xăng dầu

Tổng quan

Nội dung chính của khóa học bao gồm các kiến thức, kỹ năng cơ bản về Kinh doanh xăng dầu như: Tâm lý khách hàng, Thương phẩm học xăng dầu, Marketing thương mại, Thiết bị kinh doanh xăng dầu, Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu, Gas và kỹ thuật gas, An toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường. Người học đồng thời cũng được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về tin học, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng – an ninh.

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Cao đẳng chính quy ngành Kinh doanh xăng dầu, có khả năng thực hiện tốt các công việc liên quan đến các  hoạt động kinh doanh, hoạt động dịch vụ trong kinh doanh xăng dầu của các loại hình doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

Kiến thức

Hiểu biết nội dung chuyên sâu về:

– Nguồn gốc, thành phần hóa học, tính chất lý, hóa của khí dầu mỏ hóa lỏng;

– Cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng một số thiết bị trong kinh doanh xăng dầu;

– Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị cung cấp, sử dụng gas và các qui định về an toàn trong kinh doanh và sử dụng gas;

– Phương pháp và quy trình thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, mua bán xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;

– Các loại chứng từ, sổ sách và hợp đồng trong kinh doanh xăng dầu.

Kỹ năng

Tham gia, thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, bao gồm:

– Soạn thảo, kiểm soát các loại hợp đồng trong kinh doanh xăng dầu; lập được các chứng từ, sổ sách theo qui định tại kho và cửa hàng xăng dầu; tổ chức và thực hiện được các quy trình mua, bán, bảo quản, vận chuyển và tính toán được lượng dự trữ trong kinh doanh xăng dầu;

– Lập được phương án nhập xuất xăng dầu; tính toán chính xác số lượng xăng dầu trong tiếp nhận, cấp phát; thực hiện nhập xuất xăng dầu theo đúng qui trình, đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau khi nhập;

– Thao tác vận hành, bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường một số thiết bị thường dùng trong kinh doanh xăng dầu;

– Tính toán, lựa chọn các thiết bị cung cấp gas; thiết kế, lắp đặt được hệ thống gas dân dụng, gas công nghiệp cỡ nhỏ và vừa.

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Cơ hội nghề nghiệp

– Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; các tổ chức, cơ quan quản lý nhà nước về xăng dầu;

– Vị trí làm việc thích hợp là nhân viên kinh doanh, giao nhận … trong lĩnh vực xăng dầu;

– Qua một thời gian làm việc, có thể đảm nhận các vị trí cao hơn như cửa hàng trưởng, đội trưởng đội giao nhận tại kho xăng dầu, trưởng phòng kinh doanh…

Hỗ trợ trực tuyến
02363 759 580
Nhắn tin qua Facebook Zalo:02363759580 SMS:02363759580