02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Ngân hàng

Tổng quan

Đào tạo cán bộ có kiến thức chuyên sâu về tài chính ­­­- tiền tệ, ngân hàng, các kiến thức về quản trị tín dụng, quản trị vốn và tài sản của ngân hàng; nắm chắc các kiến thức liên quan đến nghiệp vụ phát hành tiền và điều hành chính sách tiền tệ, quy trình thẩm định hạn mức tín dụng, nghiệp vụ quản lý ngoại hối, quy trình hạch toán kế toán của ngân hàng; am hiểu các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng. Nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật, thị trường tài chính – tiền tệ, thị trường chứng khoán.

Kiến thức

– Nhận biết một số nội dung cơ bản về Luật Ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng trung ương, ngân hàng thương mại và các định chế tài chính;

– Xác định được được các loại hình dịch vụ, các hoạt động chủ yếu trong ngân hàng như kế toán, tín dụng và thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối trong hoạt động ngân hàng;

– Xác định được các sản phẩm, các hoạt động marketing và các nội dung liên quan đến quản trị hoạt động ngân hàng.

Kỹ năng

– Sử dụng được tiếng Anh để giao dịch thông thường với người nước ngoài trong công việc;

– Phối hợp tổ chức được các hoạt động marketing ngân hàng, tư vấn hợp đồng, tư vấn tổ chức thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng và đánh giá rủi ro trong hoạt động ngân hàng thương mại; đồng thời tham gia góp ý cải tiến quy trình thẩm định nâng cao chất lượng quản lý nhằm hạn chế rủi ro tài chính;

– Thực hiện đúng nghiệp vụ kế toán tài chính đối với các giao dịch ngân hàng và kế toán nội bộ của ngân hàng thương mại;

– Thực hiện tốt các nghiệp vụ liên quan đến huy động vốn, tín dụng, tư vấn và các dịch vụ trong ngân hàng thương mại cho các đối tượng khách hàng đúng quy định, quy trình.

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các định chế tài chính trung gian (ngân hàng và phi ngân hàng); các tổ chức, đơn vị tư vấn tài chính, công ty đầu tư, tư vấn chứng khoán…  ở các vị trí như giao dịch viên, thủ quỹ, tín dụng, tư vấn, môi giới chứng khoán… Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như trưởng/phó phòng tại đơn vị.

Hỗ trợ trực tuyến
02363 759 580
Nhắn tin qua Facebook Zalo:02363759580 SMS:02363759580