Người học trung cấp ngành Kế toán doanh nghiệp được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ kế toán đúng với chuyên ngành ở vị trí công tác được giao, có khả năng vận dụng được những kiến thức được đào tạo vào thực tế công tác, rèn luyện tu dưỡng tạo cho người học có nhiều cơ hội về việc làm và thăng tiến trong nghề nghiệp, thu nhập. Đồng thời có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ để học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn.

Cơ hội nghề nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học Trung cấp Kế toán doanh nghiệp sẽ làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội, đơn vị hành chính sự nghiệp, ở vị trí kế toán viên các phần hành cụ thể, thủ kho, thủ quỹ, nhân viên tài chính, thống kê… Qua một thời gian làm việc, có thể phát triển lên các vị trí công tác cao hơn như kế toán tổng hợp, kế toán trưởng…

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Đối ngoại – Truyền thông – Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Thương mại, Số 45, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng;
Số điện thoại tư vấn và hỗ trợ thí sinh: 0901.645.245 – 0859.645.245 – 0236.3780525
Website: www.cdtm.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/cdtm.edu.vn

NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN