Người học trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng được trang bị kiến thức, chuyên môn, kỹ năng thực hành về các nghiệp vụ cơ bản của khách sạn như: lễ tân, buồng, nhà hàng. Kỹ năng cơ bản về đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, phong cách chuyên nghiệp và sức khỏe tốt để có khả năng độc lập hoặc làm việc theo nhóm tại bộ phận lễ tân, buồng hoặc nhà hàng.

Cơ hội nghề nghiệp ngành Nghiệp vụ nhà hàng sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các nhà hàng hay các cơ sở khác liên quan đến dịch vụ ăn uống với các vị trí như nhân viên phục vụ bàn, bar, chế biến món ăn; nhân viên kinh doanh, quản trị viên cấp tác nghiệp tại các nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua một thời gian công tác có thể phát triển lên vị trí quản trị viên cấp trung và cấp cao hơn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Đối ngoại – Truyền thông – Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Thương mại, Số 45, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng;
Số điện thoại tư vấn và hỗ trợ thí sinh: 0901.645.245 – 0859.645.245 – 0236.3780525
Website: www.cdtm.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/cdtm.edu.vn

NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN