QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Ngành Quản trị kinh doanh là gì?
Ngành Quản trị kinh doanh là một trong những ngành học xương sống trong nền kinh tế bởi nó đào tạo ra nhân lực then chốt về quản lý tổng thể các hoạt động của doanh nghiệp gồm sản xuất, tài chính, nhân sự, cung ứng, markteing. Hoạt động quản trị kinh doanh là sự kết hợp những nỗ lực của con người với yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh để đạt mục tiêu nhất định thể hiện qua các vai trò sau:
– Giúp xác định được sản xuất cái gì? Cho ai? Số lượng bao nhiêu? Bằng cách nào? Khi nào?
– Giúp sử dụng tối ưu nguồn lực sẵn có, phân tích và tận dụng mọi cơ hội tốt nhất trong kinh doanh;
– Đưa ra được quyết định các vấn đề về kinh phí, hiệu quả tiền vốn, xác định doanh thu, lợi nhuận và phân phối kết quả cuối cùng của họat động sản xuất kinh doanh.
Theo các dự báo, thị trường nhân lực Việt Nam thời gian tới sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao do doanh nghiệp tăng về số lượng và mở rộng kinh doanh. Điều này mở ra cơ hội và triển vọng  nghề nghiệp rất lớn cho người học ngành Quản trị kinh doanh.

2. Tố chất phù hợp với ngành Quản trị kinh doanh?
Nhiều công trình nghiên cứu về nghề nghiệp Quản trị kinh doanh đã chỉ ra các tố chất cần thiết là năng động, nhạy bén nắm bắt và xử lý thông tin, giao tiếp khéo léo và ứng xử linh hoạt, lắng nghe và thấu hiểu, tư duy logic và quyết đoán, biết ghi nhận thành tích và khích lệ, biết tự giải tỏa stress, dám nghĩ dám làm, kiên nhẫn.

3. Học ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao đẳng Thương mại?
Nhân lực Quản trị kinh doanh thường được ví von như “tổng quản” tiềm năng của doanh nghiệp bởi khả năng bao quát tốt và vốn kiến thức rộng. Trường Cao đẳng Thương mại đã xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh sẽ trang bị cho người học kiến thức nền tảng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, thị trường, môi trường kinh doanh làm nền tảng đi sâu vào kiến thức chuyên môn gắn với các hoạt động: Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích và đãi ngộ nhân viên, thực hiện các hoạt động lễ tân, văn thư và lập lịch công tác; nghiên cứu cơ hội thị trường và lựa chọn chiến lược marketing cạnh tranh, lập kế hoạch marketing; phân tích tình hình tài chính và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn; mua hàng, vận chuyển hàng hóa, tiếp nhận, bảo quản và xuất kho hàng hóa; dự báo nhu cầu sản phẩm, quản trị tồn kho và lập kế hoạch sản xuất; lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá kết quả hoạt động bán hàng. Ngoài ra, người học còn được rèn luyện các kỹ năng mềm hỗ trợ rất nhiều cho công việc ra khi ra trường như giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề, thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian,… mà các nhà tuyển dụng thực sự cần.

4. Trải nghiệm trong quá trình học tập tại trường Cao đẳng Thương mại?
Người học được tham gia các hoạt động ngoại khóa như tìm hiểu ngành học, phương pháp học tập và định hướng nghề nghiệp; được tham  quan thực tế doanh nghiệp về văn phòng làm việc, cơ sở vật chất và định hướng công việc của ngành; được nghe nói chuyện về thực tế công việc gắn công việc chuyên môn của ngành; được trao đổi về các chuyên đề hướng nghiệp cùng với chuyên gia tại doanh nghiệp về kỹ năng bán hàng, viết hồ sơ tìm việc, kỹ năng phỏng vấn. Đồng thời, người học còn được tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn thanh niên các cấp Thành phố/Quận/trường, các câu lạc bộ, khoa Quản trị kinh doanh tổ chức nhằm rèn luyện, bổ sung kỹ năng cần thiết ngoài kiến thức chuyên môn.

5. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp?
Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với vị trí nhân viên trực tiếp tác nghiệp như kinh doanh/bán hàng, thị trường, mua hàng, kho hàng, vật tư, kế hoạch sản xuất, hành chính văn phòng với các công việc cụ thể:
– Tiếp nhận, lưu trữ văn thư, lễ tân văn phòng, soạn thảo văn bản và các hoạt động tác nghiệp về tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ nhân sự.
– Nghiên cứu thị trường và lập kế hoạch marketing;
– Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng;
– Lập và thực hiện kế hoạch mua hàng, tổ chức hoạt động vận chuyển hàng hóa.
– Thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận, bảo quản và xuất kho hàng hóa;
– Phân tích tình hình tài chính và lập kế hoạch tài chính ngắn hạn cho doanh nghiệp.
– Dự báo nhu cầu, lập kế hoạch sản xuất và ung ứng vật tư cho hoạt động sản xuất;
– Tham mưu cho cấp quản lý về hoạt động sản xuất kinh doanh.
Sau một thời gian làm việc có kinh nghiệm, có thể đảm nhận vị trí quản lý trong doanh nghiệp: Tổ trưởng/nhóm trưởng bán hàng, giám sát bán hàng, giám sát kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh…

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ nhận hồ sơ: Trung tâm Đối ngoại – Truyền thông – Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Thương mại, Số 45, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng;
Số điện thoại tư vấn và hỗ trợ thí sinh: 0901.645.245 – 0859.645.245 – 0236.3780525
Website: www.cdtm.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/cdtm.edu.vn

NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN