KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

I. Mô tả tóm tắt
1. Tên ngành: Kế toán doanh nghiệp
2. Vị trí của ngành
Đào tạo người lao động nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán; am hiểu về thuế, chuẩn mực và chế độ kế toán; có kỹ năng thực hành thành thạo công tác kế toán khi làm việc thủ công hay trên máy tính; lập, phân tích được các báo cáo kế toán tài chính, báo cáo thuế; có kỹ năng so sánh và xử lý các tình huống tài chính, kế toán trong các loại hình doanh nghiệp.
3. Nội dung kiến thức chính
Kiến thức cơ bản về thuế, tài chính doanh nghiệp, luật kế toán; Kế toán các phần hành cụ thể: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư; Kế toán vật tư, tài sản cố định; Kế toán tiền lương; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm; Kế toán thanh toán; Kế toán nguồn vốn; Kế toán lưu chuyển hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu; Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; Lập báo cáo thuế và báo cáo tài chính trong đơn vị sản xuất, thương mại và dịch vụ.
4. Vị trí việc làm và công việc sau khi tốt nghiệp
Vị trí việc làm: Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ; các đơn vị hành chính sự nghiệp ở vị trí Kế toán viên từng phần hành như: như: kế toán tiền mặt, kế toán hàng tồn kho, kế toán doanh thu – chi phí, kế toán giá thành, kế toán công nợ phải thu – phải trả, kế toán nguồn vốn, kế toán thuế…
Chức danh công việc: Chuyên viên kế toán tổng hợp trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Chuyên viên kế toán các phần hành trong doanh nghiệp; Chuyên viên phân tích báo cáo tài chính, nhân viên giao dịch với ngân hàng, thuế, thủ quỹ.
Công việc chủ yếu: Thu thập và xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán; kiểm tra, giám sát các khoản thu – chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán; phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán; cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
5. Cơ hội thăng tiến
Sau một thời gian làm việc có thể phát triển đến vị trí kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.
II. Mô tả chi tiết
Kế toán là bộ phận quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Nhân viên kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách thông suốt, lành mạnh.
Nội dung đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp, tích hợp cân bằng giữa lý thuyết với ứng dụng và thực hành, bao gồm các kiến thức về khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế, kiến thức về thuế, tài chính doanh nghiệp; kiến thức chuyên sâu về kế toán doanh nghiệp, nắm chắc quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán, quy trình tổ chức công tác kế toán; am hiểu chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, ứng dụng các phần mềm kế toán trong xử lý công việc.
Chương trình Kế toán doanh nghiệp cung cấp kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán, chuyển công việc của người kế toán thủ công sang ứng dụng công nghệ trên máy vi tính, giúp chuyên nghiệp hóa và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp. Chương trình đào tạo còn hướng tới việc xây dựng những kế toán viên có nghiệp vụ vững vàng, cùng với kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, khả năng thích ứng với những biến đổi trong lĩnh vực Kế toán nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Người học có khả năng lập luận, tư duy độc lập. Có khả năng phân tích vấn đề từ đó đưa ra các giải pháp chuyên môn phù hợp; Có khả năng nhanh chóng tiếp cận với các bối cảnh xã hội từ đó vận dụng kiến thức vào công việc thực tế; Vận dụng được kiến thức vào thực tiễn phục vụ cho công việc cũng như quá trình tự học, tự nghiên cứu sau khi tốt nghiệp.
Chương trình đào tạo người học có phẩm chất đạo đức cá nhân, có lòng can đảm để thực hiện công việc trong điều kiện hoàn cảnh không thuận lợi, hiểu sai lầm có thể xảy ra và có trách nhiệm với sai lầm đó; trung thực, trách nhiệm, đáng tin cậy, có tính chuyên nghiệp trong công việc; có kỹ năng sắp xếp, biết đặt mục tiêu và tạo được động lực trong công việc; Có chuẩn mực đạo đức trong các quan hệ xã hội, biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.
Sau khi tốt nghiệp người học sẽ có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Thương mại, Số 45, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng;
Số điện thoại tư vấn và hỗ trợ thí sinh: 0901.645.245 – 0236.3759580
Website: www.cdtm.edu.vn
Email: tuyensinhcms@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/cdtm.edu.vn

NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT