KIỂM TOÁN

I. Mô tả tóm tắt
1. Tên ngành: Kiểm toán
2. Vị trí của ngành
Đào tạo người lao động nắm chắc quy trình kiểm toán báo cáo tài chính; am hiểu về thuế, chuẩn mực và chế độ kế toán; có kỹ năng thực hành thành thạo công tác kế toán khi làm việc thủ công hay trên máy tính; có kỹ năng thực hành lập, phân tích được các báo cáo kế toán, báo cáo kiểm toán; có kỹ năng kiểm tra phát hiện sai phạm và tư vấn tài chính.
3. Nội dung kiến thức chính
Kiến thức cơ bản về kế toán tài chính doanh nghiệp; Kế toán hoạt động sản xuất; Kế toán thương mại và dịch vụ; Kế toán thuế và báo cáo thuế; Kế toán trên máy vi tính; Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp; Lập kế hoạch kiểm toán; Kiểm toán nội bộ; Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán báo cáo tài chính.
4. Vị trí việc làm và công việc sau khi tốt nghiệp
Vị trí việc làm: Phòng kiểm toán báo cáo tài chính ở các doanh nghiệp kiểm toán, phòng kiểm toán nội bộ, bộ phận kiểm soát nội bộ hoặc phòng kế toán ở doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ; các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chức danh công việc: Trợ lý kiểm toán ở các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ, kiểm soát nội bộ hoặc chuyên viên kế toán các phần hành ở doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ; các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Công việc chủ yếu: Hỗ trợ, phối hợp với trưởng nhóm kiểm toán để thực hiện quá trình kiểm toán từ khâu lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán đến khâu tổng hợp, lập các báo cáo kiểm toán; phối hợp với các bộ phận khác để kiểm tra, kiểm soát theo kế hoạch kiểm toán nội bộ; thu thập và xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán
5. Cơ hội thăng tiến
Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như kiểm toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng.
II. Mô tả chi tiết
Kiểm toán là kiểm tra, xác minh tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính, từ đó giúp cung cấp những thông tin chính xác nhất về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Có thể nói, kiểm toán hướng đến rất nhiều đối tượng, những người quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp nhưng không có nghiệp vụ về tài chính, kế toán do đó cần đến kiểm toán để tìm hiểu và đưa ra những đánh giá phù hợp giúp họ có những quyết định đúng đắn nhất…
Nội dung đào tạo ngành Kiểm toán doanh nghiệp: tích hợp cân bằng giữa lý thuyết với ứng dụng và thực hành, bao gồm các kiến thức về khoa học cơ bản của nhóm ngành kinh tế, kiến thức về kế toán, tài chính doanh nghiệp; kiến thức chuyên sâu về kiểm toán, nắm chắc quy trình kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu; am hiểu chuẩn mực kiểm toán, kế toán và chế độ kế toán, ứng dụng các phần mềm kế toán trong xử lý công việc.
Chương trình đào tạo Kiểm toán doanh nghiệp cung cấp kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán, ứng dụng công nghệ trên máy vi tính, có kỹ năng kiểm tra phát hiện sai phạm và tư vấn tài chính; lập được báo cáo kế toán, báo cáo kiểm toán. Chương trình đào tạo còn hướng tới việc xây dựng những trợ lý kiểm toán, kế toán viên có nghiệp vụ vững vàng, cùng với kỹ năng thực hành nghề nghiệp thành thạo, khả năng thích ứng với những biến đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.
Người học có khả năng lập luận, tư duy độc lập; Có khả năng phân tích vấn đề từ đó đưa ra các giải pháp chuyên môn phù hợp; Có khả năng nhanh chóng tiếp cận với các bối cảnh xã hội từ đó vận dụng kiến thức vào công việc thực tế; Vận dụng được kiến thức vào thực tiễn phục vụ cho công việc cũng như quá trình tự học, tự nghiên cứu sau khi tốt nghiệp.
Chương trình đào tạo người học có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có lòng can đảm để thực hiện công việc trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn; trung thực, trách nhiệm, đáng tin cậy, có tính chuyên nghiệp trong công việc; có kỹ năng sắp xếp, biết đặt mục tiêu và tạo được động lực trong công việc;
Sau khi tốt nghiệp người học sẽ có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng phát hiện sai phạm và đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường.

NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Thương mại, Số 45, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng;
Số điện thoại tư vấn và hỗ trợ thí sinh: 0901.645.245 – 0236.3759580
Website: www.cdtm.edu.vn
Email: tuyensinhcms@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/cdtm.edu.vn