TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

I. Mô tả tóm tắt
1. Tên ngành: Tài chính doanh nghiệp
2. Vị trí của ngành
Đào tạo người lao động chuyên lập kế hoạch, tổ chức, triển khai, phân tích và đánh giá các hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.
3. Nội dung kiến thức chính
Lập và triển khai kế hoạch huy động, sử dụng nguồn lực tài chính; phân tích và thẩm định dự án; phân tích và quyết định đầu tư tài chính; kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.
4. Vị trí việc làm và công việc sau khi tốt nghiệp
Vị trí việc làm: Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính doanh nghiệp có thể đi làm ngay tại các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Chức danh công việc: Chuyên viên tài chính, kế toán, tín dụng ngân hàng, thẩm định dự án, môi giới chứng khoán.
Công việc chủ yếu: Tổ chức công tác tài chính, kế toán doanh nghiệp; Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp; Đầu tư tài chính; Lập và phân tích dự án; Thẩm định dự án; Dự toán ngân sách doanh nghiệp; Kiểm tra, phân tích, đánh giá công tác tài chính doanh nghiệp.
5. Cơ hội thăng tiến
Sau một thời gian làm việc có thể phát triển đến vị trí Trưởng/phó phòng Tài chính – Kế toán ở các doanh nghiệp; Trưởng/phó phòng Tài chính – Kế hoạch ở các đơn vị Hành chính sự nghiệp; Trưởng nhóm, trưởng bộ phận Tín dụng, Thẩm định dự án, Môi giới chứng khoán.
II. Mô tả chi tiết
1. Tổng quan về ngành Tài chính doanh nghiệp
Từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp nào cũng phải giải quyết các vấn đề cơ bản về vốn để xây dựng nhà xưởng; mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu… Hàng loạt câu hỏi sẽ được đặt ra: Doanh nghiệp cần bao nhiêu tiền? Số tiền đó được huy động từ đâu và bằng cách nào? Số tiền đó sẽ được đầu tư và sử dụng như thế nào? Phân chia số tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào để có hiệu quả nhất?…Trả lời đúng những câu hỏi trên, người học sẽ vượt qua những thách thức của ngành Tài chính doanh nghiệp vì đã đưa ra được các quyết định tài chính quan trọng, ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển như vũ bão của thị trường tài chính, nhu cầu nguồn nhân lực của ngành Tài chính doanh nghiệp được dự báo rất lớn trong thời gian đến.
2. Mục tiêu đào tạo ngành Tài chính doanh nghiệp
Mục tiêu đào tạo của ngành Tài chính doanh nghiệp không chỉ là những chuyên viên có kiến thức cơ bản về Tài chính doanh nghiệp, mà còn phải có kiến thức chuyên sâu, khả năng ứng dụng một cách sáng tạo về công tác quản trị tài chính trong doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệp khi ra trường sẽ có những kỹ năng sau:
– Có khả năng phân tích, đánh giá các quy luật kinh tế, các mối quan hệ tài chính, tham mưu cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn, đưa ra các quyết định tài chính;
– Có khả năng nhận diện rủi ro, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của dự án, đầu tư chứng khoán, tín dụng;
– Có khả năng quản trị dòng tiền, dự báo tài chính cho doanh nghiệp, xây dựng cơ chế quản lý tài chính;
– Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ để phân tích tài chính doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính, đầu tư tài chính, lập và thẩm định dự án đầu tư.
– Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết và tôn trọng pháp luật; có khả năng tư duy khoa học và làm việc độc lập, làm việc nhóm;
3. Về chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Tài chính doanh nghiệp
Sinh viên được đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ đạt được chuẩn đầu ra như sau:
– Sinh viên tốt nghiệp có trình độ chuyên môn sâu về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực tài chính cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.
– Sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và trong công việc chuyên môn;
– Sử dụng thành các công cụ hỗ trợ phân tích tài chính, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm để hoàn thành tốt công việc được giao;
– Có khả năng độc lập trong nghiên cứu, phân tích tình huống và dự báo rủi ro trong quá trình qản lý tài chính của doanh nghiệp;
4. Về nội dung đào tạo ngành Tài chính doanh nghiệp
Chương trình đào tạo ngành Tài chính doanh nghiệp gồm 93 tín chỉ. Theo đó, sinh viên sẽ được trang bị các môn học chủ yếu như:
Kiến thức chung của ngành: Tài chính doanh nghiệp căn bản, Thẩm định giá, Thống kê kinh doanh, Thuế, Phân tích tài chính doanh nghiệp, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Tiếng anh chuyên ngành.
Kiến thức chuyên sâu của ngành: Tài chính hành chính – sự nghiệp, Kế toán doanh nghiệp thương mại, Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp, Thẩm định dự án, Đầu tư tài chính
Thực hành và thực tập tốt nghiệp: Thực hành chuyên ngành, Thực tập tốt nghiệp.
Môn học tự chọn: Lập và phân tích dự án, Hoạch định tài chính doanh nghiệp, Dự toán ngân sách doanh nghiệp…
5. Về đội ngũ giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng
Khoa Tài chính – Ngân hàng được Nhà trường giao trọng trách đào tạo sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, hiện khoa có 25 cán bộ giảng viên. Trong đó: Có 2 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 18 thạc sĩ, 2 cử nhân. Giảng viên khoa tâm huyết với nghề, kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức thực tế được khẳng định qua sự ghi nhận của Nhà trường và sinh viên đã tốt nghiệp.
Đối với sinh viên ngành Tài chính doanh nghiệp do khoa đảm nhận đào tạo từ năm 2009 đến nay đã qua 8 khóa, theo thống kê sơ bộ của Khoa Tài chính – Ngân hàng, các sinh viên tốt nghiệp hiện nay đều có việc làm tại các doanh nghiệp, ngân hàng và các công ty chứng khoán.

 

NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Thương mại, Số 45, đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng;
Số điện thoại tư vấn và hỗ trợ thí sinh: 0901.645.245 – 0236.3759580
Website: www.cdtm.edu.vn
Email: tuyensinhcms@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/cdtm.edu.vn