02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Quản trị doanh nghiệp công nghiệp

Tổng quan

Cử nhân chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp công nghiệp có khả năng thực hiện công việc: quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị Marketing, quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị tài chính, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật kinh doanh, thương mại.

Khi tốt nghiệp, sinh viên có các Kỹ năng như kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tế của các doanh nghiệp thương mại, có khả năng thảo luận và làm việc theo nhóm, tổ chức seminar, có thể làm việc trên mạng, lấy các thông tin cần thiết viết báo cáo; kỹ năng sử dụng thành thạo hệ thống máy tính và các trang thiết bị để xây dựng điều hành và quản lý các dự án thương mại.

Kiến thức

– Mô tả được các phương pháp hoạch định sản xuất, tiết kiệm chi phí, phương pháp xây dựng định mức lao động, qui trình thực hiện an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất;

– Hiểu biết nội dung chuyên sâu về: Hệ thống sản xuất và các phương pháp tổ chức và bố trí sản xuất;  Tiến trình lập và kiểm soát kế hoạch tiến độ cho từng loại hình sản xuất; Vai trò và tiến trình quản trị cung ứng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp; Bố trí và đào tạo, đánh giá và đãi ngộ lao động trong sản xuất.

Kỹ năng

Thực hiện thành thạo các nghiệp vụ trong qui trình quản trị doanh nghiệp công nghiệp, bao gồm:

– Tổ chức sản xuất và bố trí nhà xưởng đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp;

– Tính toán, thiết lập tiến độ sản xuất; ứng dụng phần mềm vào lập và kiểm soát tiến độ sản xuất;

– Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu; tìm kiếm và lựa chọn nhà cung ứng; tổ chức thực hiện hợp đồng mua hàng; tổ chức vận chuyển, tiếp nhận và cấp phát  nguyên vật liệu nhằm đảm bảo các yếu tố đầu vào cho hoạt động của doanh nghiệp;

– Phân công và bố trí lực lượng lao động trong quá trình sản xuất; lập kế hoạch đào tạo, đánh giá kết quả công việc và áp dụng các hình thức đãi ngộ phù hợp với đội ngũ lao động trong sản xuất.

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất ở các vị trí nhân viên điều độ sản xuất, nhân viên lập kế hoạch sản xuất, nhân viên quản lý kho, trợ lý sản xuất… Sau một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như tổ trưởng sản xuất, quản đốc phân xưởng, trưởng bộ phận kho, trưởng phòng kế hoạch sản xuất, trưởng phòng điều độ sản xuất…

Hỗ trợ trực tuyến
02363 759 580
Nhắn tin qua Facebook Zalo:02363759580 SMS:02363759580