02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Quản trị doanh nghiệp thương mại

Tổng quan

Được thiết kế để đào tạo quản trị viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được:

+ Tổng hợp nhu cầu mua; tìm kiếm nhà cung cấp; thương lượng, đặt hàng; theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp;

+ Tổ chức quá trình vận chuyển; nhập kho, bảo quản, xuất kho cho các bộ phận theo yêu cầu;

+ Lập dự toán ngân sách cho hoạt động bán hàng, kế hoạch bán hàng tín dụng; triển khai kế hoạch bán hàng; bán hàng và quản lý hoạt động bán hàng của nhân viên;

+ Thu thập, lưu trữ thông tin khách hàng; chăm sóc khách hàng; quản lý kênh phân phối; triển khai chương trình quảng cáo, khuyến mãi;

+ Phân loại, tuyển chọn hồ sơ tuyển dụng; ghi chép, lưu trữ hồ sơ đánh giá thành tích nhân viên; triển khai chương trình huấn luyện và chính sách đãi ngộ;

+ Bố trí văn phòng làm việc; tổ chức công tác lễ tân văn phòng; lập kế hoạch làm việc, hội họp, lịch trình chuyến công tác;.

Kiến thức

– Hiểu biết những vấn đề nền tảng về chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, tin học;

– Hiểu biết những vấn đề căn bản, cần thiết về kinh doanh và quản lý doanh nghiệp liên quan đến kinh tế vi mô, kinh tế thương mại, quản trị học, marketing, nguyên lý kế toán, thống kê và tài chính doanh nghiệp;

– Hiểu biết những vấn đề cụ thể về phương pháp và qui trình thực hiện các tác nghiệp trong các lĩnh vực quản trị marketing, cung ứng, tài chính, nhân sự, hành chính văn phòng.

Kỹ năng

– Soạn thảo hợp đồng mua bán, vận chuyển hàng hóa, kế hoạch làm việc, lịch công tác theo đúng thể thức, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp;

– Vận dụng các công cụ thống kê để thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin; thiết lập bảng biểu, trình bày, phân tích số liệu về nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh đáp ứng yêu cầu kinh doanh theo sự phân công của lãnh đạo doanh nghiệp;

– Trình bày bán hàng, chăm sóc khách hàng, giám sát kênh phân phối; giám sát, thúc đẩy nhân viên bán hàng thuộc phạm vi quản lý;

– Ghi chép, phân loại, lưu trữ hồ sơ nhân viên phục vụ cho các hoạt động tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích và đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp;

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ làm việc chủ yếu tại các doanh nghiệp kinh doanh thương mại ở vị trí nhân viên kinh doanh, nhân viên cung ứng, nhân viên hành chính nhân sự… Qua một thời gian công tác có thể phát triển lên các vị trí quản trị viên cấp cơ sở

Người học có thể học liên thông lên  trình độ cao hơn tại các trường cao đẳng, đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Chat
1