02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Quản trị doanh nghiệp thương mại

Tổng quan

Cử nhân chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại có khả năng thực hiện công việc: quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị chất lượng, quản trị Marketing, quản trị sản xuất và tác nghiệp, quản trị tài chính, tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất- kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Nắm được kiến thức bổ trợ về pháp luật kinh doanh, thương mại.

Khi tốt nghiệp, sinh viên có các Kỹ năng như kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tế của các doanh nghiệp thương mại, có khả năng thảo luận và làm việc theo nhóm, tổ chức seminar, có thể làm việc trên mạng, lấy các thông tin cần thiết viết báo cáo;kỹ năng sử dụng thành thạo hệ thống máy tính và các trang thiết bị để xây dựng điều hành và quản lý các dự án thương mại.

Kiến thức

– Mô tả được các phương pháp quản trị trong hoạch định, tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát các hoạt động tác nghiệp về marketing, tài chính, cung ứng và nguồn nhân lực của doanh nghiệp;

– Nhận biết nội dung và quy trình thực hiện nghiệp vụ ở cấp tác nghiệp trong  các lĩnh vực marketing; tài chính; cung ứng; kinh doanh dịch vụ và nguồn nhân lực của một doanh nghiệp thương mại.

Kỹ năng

– Xây dựng được các kế hoạch tác nghiệp trong các lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực, quản trị cung ứng, quản trị marketing, quản trị tài chính và quản trị kinh doanh dịch vụ;

– Tổ chức thực hiện, điều hành và kiểm soát hiệu quả kế hoạch tác nghiệp trong các lĩnh vực chức năng cơ bản của doanh nghiệp thương mại.

– Sử dụng được các thuật ngữ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng liên quan đến các hoạt động kinh doanh thương mại;

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các doanh nghiệp thương mại ở các vị trí như phụ trách bán hàng, marketing, cung ứng … Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như cửa hàng trưởng, trưởng đại diện bán hàng, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng cung ứng…

Hỗ trợ trực tuyến
02363 759 580
Nhắn tin qua Facebook Zalo:02363759580 SMS:02363759580