02363 759 580
tuyensinh@cdtm.edu.vn

Tài chính doanh nghiệp

Tổng quan

Tài chính doanh nghiệp là một chức năng vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Theo cách hiểu đơn giản nhất, có thể hình dung: để hình thành và đi vào hoạt động, mỗi doanh nghiệp cần phải có một lượng tiền tệ nhất định để xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị, dự trữ nguyên vật liệu,.. nhằm đáp ứng quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi đó, hàng loạt các câu hỏi sẽ được đặt ra như: doanh nghiệp cần bao nhiêu tiền để đầu tư vào các máy móc, thiết bị và vật tư kể trên? Số tiền đó được huy động từ đâu và bằng cách nào? Số tiền đó sẽ được đầu tư và sử dụng như thế nào? số tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được phân phối như thế nào? v.v. Cùng với sự phát triển của thị trường tài chính, sự phát triển đa dạng các mối quan hệ tài chính, sẽ nảy sinh nhiều câu hỏi khác liên quan đến quá trình tạo lập và sử dụng quỹ tiền tệ của doanh nghiệp. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp chính là chuyên ngành sẽ đào tạo ra nguồn nhân lực tài chính – các cán bộ làm công tác tài chính trong các doanh nghiệp, để giúp các doanh nghiệp giải quyết các câu hỏi đặt ra kể trên.

Để thực hiện được chức năng và nhiệm vụ đó, cán bộ làm công tác tài chính là người phải tổ chức bộ máy quản lý tài chính, tiến hành các công việc nghiên cứu, phân tích và xử lý các các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính trong doanh nghiệp; phải xây dựng các kế hoạch tài chính như kế hoạch về nhu cầu vốn, kế hoạch huy động vốn và kế hoạch khai thác, sử dụng vốn sao cho có hiệu quả; thực hiện dự báo rủi ro và tổ chức quản trị rủi ro tài chính trong quá trình doanh nghiệp của mình hoạt động;  phải kiểm soát việc sử dụng tài sản trong công ty, tránh xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí và không đúng mục đích…

Kiến thức

– Nhận biết về hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính của doanh nghiệp;

– Lựa chọn được phương pháp lập và triển khai kế hoạch huy động nguồn lực tài chính và sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện kế hoạch vốn ngắn hạn, dài hạn; kế hoạch khấu hao, kế hoạch vốn lưu động, kế hoạch chi phí, doanh thu và lợi nhuận trong doanh nghiệp;

– Xác định được phương pháp lựa chọn các dự án đầu tư về tài sản dài hạn, phương pháp hoạch định các chiến lược tài chính của doanh nghiệp; các phương pháp và kỹ thuật liên quan đến định giá tài sản.

Kỹ năng

– Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành tài chính thông dụng bằng tiếng Anh;

– Tham gia góp ý và thực hiện xây dựng, phân tích các mô hình tài chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính;

– Lập và triển khai kế hoạch huy động nguồn lực tài chính và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản; kế hoạch khấu hao, kế hoạch vốn lưu động, kế hoạch chi phí, doanh thu và lợi nhuận trong doanh nghiệp;

– Thực hiện tốt việc lựa chọn danh mục đầu tư chứng khoán trên cơ sở phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật; phân tích tài chính doanh nghiệp từ đó đề xuất các giải pháp hữu hiệu.

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị, tổ chức tư vấn ở các vị trí như nhân viên kinh tế, tài chính… Qua một thời gian làm việc có thể phát triển lên những vị trí công tác cao hơn như trưởng/phó phòng tài chính tại đơn vị.

Hỗ trợ trực tuyến
02363 759 580
Nhắn tin qua Facebook Zalo:02363759580 SMS:02363759580